header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

HIGH LEVEL MEETING

30 NOVEMBER 2021 - High Level Meeting 2021 merupakan mesyuarat antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Directorate General State Asset Management (DGSAM) dan Financial Educational and Training Agency (FETA), Indonesia secara dalam talian.

Mesyuarat ini telah dihadiri oleh Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta, YBhg. Dato' Sr A'zmi bin Abdul Latif, Direktur Jenderal DGSAM, Rionald Silaban dan Kepala BPPK / FETA, Andin Hadiyanto.

Mesyuarat ini diadakan bertujuan untuk membincangkan pencapaian aktiviti bagi 2021 dan perancangan program kolaborasi bagi 2022.