header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH

 

Seminar Penyelidikan JPPH adalah acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan dan Inovasi INSPEN sejak tahun 2010. Seminar ini merupakan wadah kepada penyelidik Jabatan untuk menghebahkan penemuan penyelidikan yang dijalankan. Melalui seminar ini, ilmu yang dikongsi diharap dapat dimanfaatkan untuk memberi impak positif kepada industri harta tanah negara dan Jabatan.

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH KE-13

6 OKTOBER 2022

Buku Ringkasan Eksekutif Seminar (e-book)

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Puan Norafifah Suboh

Pertimbangan Betterment dalam Penentuan Pempasan Pengambilan Tanah

2.

 Norain Abdul Hamid 

Penentuan Nilai Nominal dalam Kes Pengambilan Tanah’

3.

 Nasmalina Razali

‘Solusi bagi Proses Penilaian Urus Niaga Pajakan dan Sewa Tahunan yang Efektif bagi JPPH’,

4.

 Fatin Hamizah Shaari

‘Penilaian Ladang Solar di Malaysia’

5.

 Nor Shafaliza Saharudin

‘Kajian Analisis Data Tranksaksi yang Diperlukan oleh Penilai Swasta’.

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH KE-12

2 SEPTEMBER 2021

Buku Ringkasan Eksekutif Seminar (e-book)

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Dr Rohana Abdul Rahman,   Fatimah Zulkifli & Nor Azian Abu   Samah

Pembangunan Model Penilaian Pukal dengan  Kaedah Structural Equation Model (SEM)

2.

 Sr Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain

A Study on Benchmarking of Malaysian Plant,  Machinery and Equipment (PME) Valuation  with  International Standards and Practices: A   Review  of Market Approach Framework

3.

 Syuzairin Suhaimin

Kajian Keberkesanan Penyenggaraan Mercu Tanda di Terengganu

4.

 Muhammad Syafriz Md Takiyudin

Pengaruh Jarak dari Kompleks Beli-Belah AEON Kuching Central Terhadap Nilai Harta Tanah Kediaman di Kawasan Sekitar

5.

 Yuhadi Sannudin

Sistem Binaan Berindustri (IBS): Implementasi dan Halangan-Halangan Perlaksanaannya dalam Pembangunan Sektor Perumahan Daerah Perak Tengah dan Manjung Negeri Perak

6.

 Shamsul Amer Zainol

Kecenderungan Penilai Harta Tanah di Sektor Awam dan Swasta untuk Mendaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta (LPEPH) 

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH KE-11

13 NOVEMBER 2020

Buku Ringkasan Eksekutif Seminar

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Wan Nur Izati Wan Muhamad   Fokri

Kadar Penghunian: Kajian ke atas Kebolehwakilan Pengumpulan Data Pejabat Binaan Khas untuk Penerbitan NAPIC (Assessing Data Representativeness)

2.

 Rahmat Kasim

Kecekapan Prestasi Amanah Pelaburan Harta Tanah Islam di Malaysia (I-REIT)

3.

 Rismawati Ahmad

Kajian Terhadap Kuota Bumiputera dalam Konteks Pembangunan Harta Tanah di Negeri Kedah

4.

 Sr Azizierul Ramli

Pengetahuan dan Kesediaan Revolusi Industri 4.0 di Kalangan Pengurus Fasiliti di Malaysia

5.

 Norafifah Suboh

Pengambilan Tanah: Implikasi Zon Perlindungan Kereta Api ke atas Tanah Baki

6.

 Rubiatun Akmal Amran

Trend Pasaran Harta Tanah Perdagangan Kesan daripada Pembangunan Melaka Gateway dan Harbour City di Kawasan Sekitar

7.

 Ikhwan Shafieq Mohd. Sarwani   & Yuhadi Sannudin

Tahap Kepuasan Kerja Kakitangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

8.

 Syuzairin Suhaimin

Kajian Persepsi Kakitangan Terhadap Langkah Pengkorporatan JPPH

9.

 Norhaida Abdullah

Penilaian Tanaman Kenaf

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH KE-10

5 SEPTEMBER 2019

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Dr. Rohana Abdul Rahman

Travelling Cost Method (TCM): Kajian Kes Kawasan Rekreasi Taman Negara Pahang

2.

 Fatimah Zulkifli

Kesan Densiti Terhadap Nilai Harta Tanah Kediaman

3.

 Norafifah Suboh

Keadilan Cukai Harta Tanah: Tinjauan ke atas Asas Nilai Kadaran

4.

 Nor Azian Abu Samah

Pindah Milik Harta Tanah Kediaman oleh Bumiputera di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Selangor

5.

 Farah Mat Nazri & Marliyana   Saharan

Kajian Keberkesanan Certified Trainer sebagai Input Program Latihan

6.

 Nor Diana Aisyah Nor Hanapi &   Siti Normah Sulaiman

Kajian ke atas Keupayaan Golongan Berpendapatan Sederhana dalam Memiliki Rumah di Seremban

7.

 Syifa Haji Md Saad & Syuzairin   Suhaimin

Kadar Caj Pembangunan ke atas Perubahan Nisbah Plot dan Kesan Kepada Nilai Harta Tanah. Kawasan Kajian: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

8.

 Nurul Asshima Aminullah &   Aqeela Mohd. Pauzi

Kajian Trend Pasaran Harta Kediaman Bertingkat (Strata) dari Tahun 2007 Hingga 2017 di Pulau Pinang – Faktor Pergerakan Harga dan Transaksi

9.

 Ku Aishirulmaizi Ku Adnan

Harta Tanah Kediaman Tidak Terjual di Malaysia

 

SEMINAR PENYELIDIKAN JPPH KE-9

5 SEPTEMBER 2018

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Dr. Rohana Abdul Rahman,   Rahmat Kasim, Muhammad Nor   Fuad Ishak & Nur Hafizah Zahari

Pelaksanaan Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah, Akta 242 (Pindaan) 2017

2.

 Fatimah Zulkifli

Kesan Kemudahan dalam Skim Komuniti Berpagar (Gated Community) Terhadap Nilai Harta Tanah

3.

 Norafifah Suboh

Kajian Terhadap Alasan Pindaan Nilaian

4.

 Farah Mat Nazri & Marliyana   Saharan

Kesan Dasar Keajaan Negeri Terhadap Harga Rumah Semasa

5.

 Nor Azian Abu Samah

Kriteria Pemilihan Pembeli dan Pemaju dalam Pembelian dan Penawaran Bangunan Kedai

6.

 Hilal Azrul Mohd. Shadad

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Harta Tanah Kediaman di Sabah

7.

 Rabiatul Adawiyah Ariffin

Senario Pengambilan Balik Tanah (PBT) (Semenanjung Malaysia dan Sarawak) daripada Aspek Perundangan dan Teknikal

8.

 Rohasrimy Mat Ripen

Keperluan Rumah Mampu Milik di Negeri Johor

9.

 Ku Aishirulmaizi Ku Adnan

Pangkalan Data Kos Kerja Ubahsuai

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-8

20 SEPTEMBER 2017

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Norliza Nordin

Faktor Petunjuk Geografi dalam Penilaian Harta Tanah

2.

 Norain Abdul Hamid

Kesan Perintah Pembangunan ke atas Nilai Tanah

3.

 Fatimah Zulkifli

Nisbah Plot dan Kesannya pada Nilai Harta Tanah

4.

 Nur Sharlizan Mohd. Rapi’ain

Kajian ke atas Pemberian Pampasan Pecah Pisah dan Kesan Mudarat Untuk Pengambilan Tanah di Negeri Kedah

5.

 Norafifah Suboh & Farius Maarif

Teknik Penilaian bagi Maksud Tukar Syarat di Negeri Selangor

6.

 Norulelin Huri

Kompleks Membeli Belah Baru Dilancar: Kajian Kriteria Pemilihan Penyewa di IOI City Mall, Putrajaya

7.

 Mohd. Arif Mat Hassan

Kajian Profil Pemilikan Harta Tanah Gen-Y di Malaysia

8.

 Nooraini Haron

Izinlalu Rentis Talian Penghantaran Bekalan Elektrik Voltan Tinggi

9.

 Ku Aishirulmaizi Ku Adnan

Polisi dan Insentif Rumah Mampu Milik di Malaysia

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-7

29 SEPTEMBER 2016

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Dr. Rohana Abdul Rahman

Kajian Pelan Strategi 2 JPPH: Keperluan Perkhidmatan yang Diperlukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

2.

 Sr Mohd. Arif Mat Hassan,   Norain  Abdul Hamid & Sr Faziah   Abd. Rasid

Kajian Kemampuan Pemilikan Rumah

3.

 Sr Mohd. Haris Yop

Kajian Caj Pembangunan (Pembangunan) di Pihak Berkuasa Tempatan

4.

 Ku Aishirulmaizi Ku Adnan

Sewaan Tapak Kedai di KLIA 2

5.

 Nooraini Haron

Informasi Sewa Tapak dan Sewa Ruang Papan Iklan Luar (Volume II)

6.

 Said Ja’afar Othman

Penilaian Kenderaan

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-6

30 SEPTEMBER 2015

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Mat Arif Mat Hassan

Penilaian Pokok Karas

2.

 Mashitoh Halim

Senarion Insentif Rebat Tunai bagi Skim Perumahan Baru Dilancar

3.

 Fatimah Zulkifli

Pemandangan dan Kesannya pada Nilai Tanah Strata

4.

 Dr. Rohana Abdul Rahman, Nur   Hafizah Zahari & Norfadhilah   Mat Nor                

Ciri-cir Kejiranan (Neighbourhood) bagi Tanah Perdagangan Jenis Kedai: Lembah Klang

5.

 Norain Abdul Hamid

Kajian Kos Binaan Bangunan Kediaman Berasaskan Kayu

6.

 Sr Mohd. Haris Yop & Samuel   Devadasan

Kajian Rumah Ibadat Bukan Islam (RIBI)

7.

 Norliza Nordin

Penilaian Harta Tanah Warisan

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-5

9 SEPTEMBER 2014

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Norain Abdul Hamid

Isu Penilaian Pecah Pisah, Kesan Mudarat dan Kacau Ganggu dalam Kes Pengambilan Tanah

2.

 Faziah Abd Rasid

Penilaian Harta Tanah dengan Bebanan: Setinggan

3.

 Rohana Abdul Rahman

Kelestarian Ekonomi (Daya Saing) Harta Tanah Kediaman dan Komersial di Cyberjaya

4.

 Norliza Nordin

Penilaian Tanah Warisan

5.

 Azielina Zol

Tanah Wakaf dari Perspektif Undang-undang Tanah di Semenanjung Malaysia

6.

 Norhayati Daud

Education

7.

 Norain Abdul Hamid

Loss of Earnings bagi Kes Pengambilan Tanah

8.

 Faziah Abd Rasid

Hakmilik Stratum

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-4

10 SEPTEMBER 2013

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Rohana Abdul Rahman

Kaedah Penilaian Kontingen: Kajian Kes Kawasan Rekreasi Gunung Nuang

2.

 Norliza Nordin

Assessing The Most Appropriate Valuation method for The Valuation of Orang Asli Land

3.

 Mashitoh Halim

Economics Issues on Green Office Buildings in Malaysia

4.

 Mazlina Awang Kechik

Pendekatan Penilaian Harta Tanah Kediaman Geted Community di Kota Kemuning, Shah Alam

5.

 Abdul Rahman Mohd. Nasir

Valuation of Intellectual Property (IP)

6.

 Sharmila Shafie

Kajian ke atas Jawapan Penilai (Rebuttal) Kes Pengambilan Tanah yang Dirujuk ke Mahkamah

7.

 Said Ja’afar Othman

Hakisan Tanah: Aspek Perundangan dan Penilaian

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-3

5 SEPTEMBER 2012

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Khuzaimah Abdullah

Market Drivers of Houses Priced Above RM500K in Greater Kuala Lumpur and Penang

2.

 Asmah Mohd. Nasir

Investment Decisions, Characteristic of Property and Investors’ Profile and behaviour in The Public Sector in Malaysia

3.

 Rohana Abdul Rahman

The Prospect of “Automated Valuation Model (AVM)” for Stamp Duty Valuation

4.

 Abdul Rahman Mohd. Nasir

Penentuan Susut Nilai dalam Penilaian Loji, Jentera dan Peralatan

5.

 Faziah Abd Rasid

Penilaian Tanah Perkuburan Komersial

6.

 Nur Sharlizan Mohd. Rapi’ain &   Mohd. Arif Mat Hassan

Review of Valuers Role in Land Acquisition proess in Malaysia:  JPPH Perspective                                        

7.

 Fazliyana Alias

Kajian Terhadap Pembangunan Tanah Adat Perpatih di Negeri Sembilan

8.

 Norliza Nordin

Penilaian Tanah Ladang

9.

 Said Ja’afar Othman

Pengurusan dan Penyenggaraan Perumahan Strata Kos Rendah

 

SEMINAR PENYELIDIKAN KE-2

21 SEPTEMBER 2011

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Abdul Razak Yusak

Pembayaran Pampasan Tanah di bawah Talian Bekalan Utama Tenaga Nasional Berhad

2.

 Rosni Nawati Ngah

Mengkaji Perbezaan antara Nilaian JPPH dan Award Pampasan oleh Pentadbir Tanah. Kajian Kes:  Pahang

3.

 Fatimah Zulkifli

Nilai Tanah di Sekitar Laluan Rentis

4.

 Khuzaimah Abdullah

It Is Necessary to Adopt Dual Rate in Valuation of a Leasehold Interest?

5.

 Norain Abdul Hamid

Pendekatan Nilaian Harta Tanah Burung Walit

6.

 Said Ja’afar Othman

Stesyen Minyak:  Kos Binaan, Pengurusan dan Pengoperasian

7.

 Azielina Zol

Maklumat Penilaian Ruang Udara

8.

 Nooraini Haron

Perbezaan Premium Tanah Berdasarkan Kaedah Tanah Negeri (State Land Rules) di Semenanjung Malaysia

9.

 Anuar Mokhtar

Penilaian Padang Golf

 

SEMINAR PENYELIDIKAN PERTAMA

27 SEPTEMBER 2010

Senarai Pembentang:

BIL.

NAMA PEMBENTANG

TAJUK KERTAS PENYELIDIKAN

1.

 Nur Sharlizan Mohd. Rapi’ain

Perbezaan Nilai Tanah Anak Negeri (Native Title) dan Tanah Pajakan Negeri (Country Lease) di Daerah Penampang, Sabah

2.

 Mohd. Azlan Abd. Kadir & Nik   Ariff Long Dir

Faktor Rezab Melayu dalam Penilaian Peratus yang Wajar Digunakan untuk Menunjukkan Perbezaan antara Rezab Melayu dan Bukan Rezab Melayu di Kelantan

3.

 Fatimah Zulkifli & Marzila Abu   Yasir

Perbezaan Nilai Pasaran antara Tanah Rezab Melayu dan Tanah Luar Rezab Melayu di Pahang Tengah

4.

 Fazliyana Alias & Norliza Nordin

Tinjauan Terhadap Keadaan Pasaran serta Kewujudan Elemen Premium bagi Unit Hujung dan Unit Tepi Harta Tanah Komersial di Daerah Seremban dan Bandar Baru Bangi

5.

 Norlizawati Sidek & Noraini   Abdul Hamid

Kajian ke atas Nilai Tanah Baki Lot Hujung sama ada Setengah dari Nilai Tanah Lot Tengah ataupun Sama

6.

 Fatimah Zulkifli

Nilai Tanah di Sekitar Laluan Rentis

7.

 Nur Sharlizan Md. Rapi’ain /   Olive Ong Swee Lian

Identification of Adjustment for Optimum Land Size in Development Land Valuation

8.

 Roslan Din

Premium Aras Tingkat bagi Harta Tanah Bertingkat Tinggi (High-Rise & Low-Rise) di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur

9.

 Sharmila Shafie & Mohd. Haris   Yop

Hubungkait di antara Harga dengan Saiz Tanah bagi Harta Tanah Pembangunan. Kajian Kes: Negeri Perak Darul Ridzuan