header MY040719  

 

Penyelidikan dan Inovasi

Pengenalan

Program Penyelidikan dan Inovasi diwujudkan pada tahun 1985 seiring dengan penubuhan INSPEN, yang merupakan sebuah institut latihan dan penyelidikan bagi Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Kementerian Kewangan Malaysia.

Di awal penubuhannya, program ini terdiri dari Unit Penyelidikan dan Unit Informasi Harta Tanah. Unit Penyelidikan lebih tertumpu kepada penyelidikan di peringkat nasional dan menghasilkan penyelidikan yang lebih tertumpu kepada kegunaan dalaman jabatan. Manakala Unit Informasi Harta Tanah adalah khusus kepada penyediaan Laporan Pasaran Harta Tanah, yang diterbitkan setiap tahun.

Apabila NAPIC ditubuhkan pada tahun 1999, fungsi Unit Informasi Harta Tanah di INSPEN telah dipindahkan ke NAPIC. Susulan itu, hanya tinggal aktiviti penyelidikan sahaja. Pada tahun 2000, satu fungsi baru diperkenalkan iaitu Pusat Perundingan dan Pembangunan Produk. Fungsi utama pusat ini adalah untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam bidang penyelidikan dan latihan kepada agensi luar, yang mana fi perundingan dikenakan kepada agensi pemohon. Pusat ini juga bertanggungjawab dalam menerbitkan bahan-bahan berkaitan penyelidikan samada untuk edaran dalaman mahupun jualan.

Pada tahun 2002, INSPEN telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Kewangan untuk bertindak sebagai penyelaras dalam mengagih dana bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang harta tanah. Dana yang dikenali sebagai NAPREC ini adalah untuk disalurkan kepada organisasi yang telah dikenalpasti untuk menjalankan projek penyelidikan yang khusus dalam bidang harta tanah. Bagi melaksanakan tanggungjawab ini, Unit NAPREC telah diwujudkan dan fungsi utama unit ini adalah untuk mengurus, memantau dan mengagihkan dana penyelidikan kepada penyelidik yang menjalankan penyelidikan dalam bidang berkaitan.

Pada tahun 2016, penstrukturan semula INSPEN telah mewujudkan satu lagi fungsi baru iaitu Unit Inovasi. Program Penyelidikan dan Pembangunan dinamakan semula sebagai Pusat Penyelidikan dan Inovasi (PPDI). Pusat ini dipertanggungjawabkan di bawah Ketua Pembangunan, Penyelidikan dan Kepakaran yang diketuai oleh Ketua Pusat Penyelidikan dan Inovasi.

Justeru dengan perkembangan tersebut, Pusat Penyelidikan dan Inovasi kini meliputi Unit Penyelidikan, Unit Perundingan dan Inovasi dan Unit NAPREC

 

Objektif PPDI : Menjalankan penyelidikan, perundingan dan penyelaras dana projek penyelidikan NAPREC dalam bidang harta tanah untuk meningkatkan kewibawaan dan profesionalisme jabatan supaya menjadi sumber rujukan industri harta tanah

 

Fungsi PPDI : Pusat Penyelidikan dan Inovasi berfungsi untuk merancang, menambah nilai, mengurus dan memberi perkhidmatan penyelidikan, perundingan dan menguruskan dana penyelidikan, dalam industri harta tanah serta pengurusan inovasi bagi memenuhi keperluan dan permintaan jabatan dan industri bagi meningkatkan daya saing Jabatan di peringkat negara dan antarabangsa.

Kata Aluan Ketua Pusat Penyelidikan dan Inovasi

Selamat datang ke laman sesawang Pusat Penyelidikan dan Inovasi, INSPEN.

Pusat Penyelidikan dan Inovasi menjalankan tiga fungsi utamanya melalui Unit Penyelidikan, Unit Perundingan & Inovasi dan Unit NAPREC.

Penyelidikan memainkan peranan utama bagi sesebuah organisasi yang berhasrat untuk memartabatkan pencapaian di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, penyelidikan telah dijadikan objektif utama Pelan Strategik Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.

Unit Penyelidikan memperkukuhkan program penyelidikan JPPH dengan pembangunan modal insan dalam bidang penyelidikan menerusi Panel Perunding Jabatan (PPJ) dan Research Intern (RI). INSPEN telah berusaha untuk mengembangkan pakar-pakar penyelidikan di seluruh JPPH dengan penambahan bilangan penyelidik intern (RI) dari cawangan JPPH di seluruh Malaysia. Dalam era teknologi yang semakin berkembang permintaan penyelidikan dalaman JPPH juga telah mendapat permintaan yang tinggi samada bagi menyelesaikan permasalahan dalaman juga untuk pembentangan di peringkat antarabangsa.

Unit Perundingan dan Inovasi pula telah mengorak langkah bukan sahaja perundingan harta tanah dalam negara malah turut menjangkau ke luar negara seperti UAE, Arab Saudi dan Indonesia. Perundingan telah mendapat pengiktirafan seantero dunia dengan bukti-bukti permohonan khidmat ini semakin bertambah dari masa ke semasa. Selain itu, khidmat perundingan turut melibatkan pakej latihan, pakej penyelidikan, penghasilan produk dan juga mewujudkan jalinan kerjasama dengan agensi dalam dan luar negara. Di samping itu, pelbagai produk penerbitan turut dihasilkan oleh unit perundingan dan inovasi untuk jualan dan rujukan dalaman.

Unit NAPREC adalah merupakan koordinator dana penyelidikan harta tanah yang terulung di Malaysia. Ini dibuktikan dengan sokongan dan suntikan dana yang berterusan dari Kementerian Kewangan Malaysia sejak tahun 2002 melalui Geran NAPREC. Penyelidikan NAPREC menjurus kepada penyelidikan yang memberi impak tinggi kepada sektor harta tanah di Malaysia yang dijalankan oleh penyelidik dari pelbagai agensi dan universiti awam dan swasta di Malaysia. Dana NAPREC diperuntukan bagi memastikan penyelidikan industri harta tanah adalah setanding dengan penyelidikan industri lain.

Fungsi-fungsi ketiga-tiga unit ini menjadi cabang INSPEN yang dapat memberikan perkhidmatan penyelidikan, dana penyelidikan dan khidmat perundingan yang berkesan dan terbaik demi kebaikan industri harta tanah Malaysia.

 

 

Ketua Pusat Penyelidikan dan Inovasi

Institut Penilaian Negara (INSPEN)

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Struktur Organisasi

carta PPDI

Klik Untuk Lebih Jelas

Objektif PPDI : Menjalankan penyelidikan, perundingan dan penyelaras dana projek penyelidikan NAPREC dalam bidang harta tanah untuk meningkatkan kewibawaan dan profesionalisme jabatan supaya menjadi sumber rujukan industri harta tanah

 

Fungsi PPDI : Pusat Penyelidikan dan Inovasi berfungsi untuk merancang, menambah nilai, mengurus dan memberi perkhidmatan penyelidikan, perundingan dan menguruskan dana penyelidikan, dalam industri harta tanah serta pengurusan inovasi bagi memenuhi keperluan dan permintaan jabatan dan industri bagi meningkatkan daya saing Jabatan di peringkat negara dan antarabangsa.

 

Fungsi Unit Penyelidikan

 • Pelaksanaan penyelidikan harta tanah Jabatan dan industri
 • Pengurusan aktiviti penyelidikan harta tanah di peringkat Jabatan
 • Pembangunan kepakaran penyelidikan Research Intern (RI)
 • Pelaksanaan analisis dan statistik Jabatan
 • Pengumpulan bahan penerbitan berkala Jabatan
 • Pengurusan Seminar Penyelidikan JPPH dan Persidangan IRERS

 

Fungsi Unit Perundingan dan Inovasi

 • Perkhidmatan perundingan dalam bidang penilaian dan perkhidmatan harta kepada pelanggan dalam dan luar negara
 • Pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU)
 • Penghasilan produk penerbitan
 • Penyebaran maklumat harta tanah kepada para profesional dalam industri harta tanah dan awam yang berkepentingan
 • Pengurusan program inovasi di peringkat INSPEN

 

Fungsi Unit NAPREC

 • Mengenalpasti projek-projek penyelidikan dalam industri harta tanah yang penting di peringkat nasional
 • Mempromosikan penyelidikan yang melibatkan bidang-bidang yang diperlukan di dalam industri harta tanah negara.
 • Menggalakkan usaha-usaha penyelidikan harta tanah di kalangan institusi-institusi penyelidikan dan organisasi.
 • Memperluaskan rangkaian penyelidikan dan pembangunan antara sektor awam dan sektor swasta
Unit Penyelidikan

Objektif Unit Penyelidikan

 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang harta tanah bagi meningkatkan kewibawaan dan profesionalisme jabatan.
 • Menjadi sebuah pusat rujukan penyelidikan Jabatan dan industri harta tanah.
 • Memberi khidmat analisis data kepada INSPEN dan JPPH.

Fungsi Unit Penyelidikan

 • Pelaksanaan penyelidikan harta tanah Jabatan dan industri
 • Pengurusan aktiviti penyelidikan harta tanah di peringkat Jabatan
 • Pembangunan kepakaran penyelidikan Research Intern (RI)
 • Pelaksanaan analisis dan statistik Jabatan
 • Pengumpulan bahan penerbitan berkala Jabatan
 • Pengurusan Seminar Penyelidikan JPPH dan Persidangan IRERS

Unit Perundingan dan Inovasi

Objektif Unit Perundingan dan Inovasi

 • Unit ini memberi perkhidmatan perundingan dan pembangunan produk bagi meningkatkan daya saing INSPEN di peringkat negara dan antarabangsa.

Fungsi Unit Perundingan dan Inovasi

 • Perkhidmatan perundingan dalam bidang penilaian dan perkhidmatan harta kepada pelanggan dalam dan luar negara
 • Pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU)
 • Penghasilan produk penerbitan
 • Penyebaran maklumat harta tanah kepada para profesional dalam industri harta tanah dan awam yang berkepentingan
 • Pengurusan program inovasi di peringkat INSPEN
Unit NAPREC

Objektif Unit NAPREC

 • Mengurus, menyelaras dan mengagihkan dana penyelidikan NAPREC dalam bidang harta tanah untuk meningkatkan pengetahuan melalui penyelidikan yang boleh memberi manfaat kepada industri harta tanah.

Fungsi Unit NAPREC

 • Mengenalpasti projek-projek penyelidikan dalam industri harta tanah yang penting di peringkat nasional
 • Mempromosikan penyelidikan yang melibatkan bidang-bidang yang diperlukan di dalam industri harta tanah negara.
 • Menggalakkan usaha-usaha penyelidikan harta tanah di kalangan institusi-institusi penyelidikan dan organisasi.
 • Memperluaskan rangkaian penyelidikan dan pembangunan antara sektor awam dan sektor swasta

Please publish modules in offcanvas position.