header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

Objektif

Ditubuh untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran modal insan jabatan dan industri harta tanah melalui latihan, penyelidikan dan pendidikan demi memberi perkhidmatan penilaian dan perkhidmatan harta yang menepati masa, berkesan dan boleh dipercayai.

Visi

Untuk menjadi pusat latihan, penyelidikan, dan pendidikan yang terunggul dalam bidang harta tanah.

Misi

Melengkapkan tenaga kerja bagi menghadapi cabaran baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan menyediakan perkhidmatan penyelidikan yang berwibawa, perkhidmatan perundingan, latihan dan pendidikan bagi memenuhi keperluan dan permintaan industri harta tanah.

Fungsi

Khidmat kami:

  - Latihan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
- Latihan Pengurusan dan Teknologi Maklumat
- Latihan Profesional dan Pembangunan Eksekutif
- Penyelidikan Harta Tanah
- Dana Penyelidikan Harta Tanah
- Penerbitan Harta Tanah
- Perundingan dan Pembangunan Produk Harta Tanah
- Program Pendidikan Bidang Harta Tanah
- Program Penempatan Dalam dan Luar Negeri
- Program Ekspot Perkhidmatan Pakar
- Program Kerjasama Teknikal Malaysia