header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

PELANGGAN

Pelanggan utama INSPEN adalah terdiri daripada Staf JPPH. Walau bagaimanapun, INSPEN turut melatih para peserta daripada agensi-agensi lain yang berkaitan dalam industri harta seperti Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, Badan-Badan Berkanun dan Swasta.

PIAGAM PELANGGAN

 • Aktiviti Latihan
  • Menjalankan semua Program Latihan yang dirancang setiap tahun.
  • Mengedar Program Latihan Tahunan kepada pelanggan pada atau sebelum 31 Disember setiap tahun dan akan dipercepatkan seboleh mungkin.

 

 • Aktiviti Penyelidikan
  • Menyiapkan kertas penyelidikan yang dirancang sebelum 31 Disember setiap tahun.
  • Mengurus pengagihan dana NAPREC dan menyelaras pemantauan progres projek penyelidikan harta tanah yang telah diluluskan mengikut jadual.
  • Menyediakan bahan untuk penerbitan bagi edaran dalaman dan jualan.
 • Akademik
  • Melaksanakan 3 program sijil harta tanah setiap tahun.
  • Melahirkan tenaga kerja separa profesional kepada industri harta tanah setiap tahun.

 

PiagamPelangganPPP301121

 

AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

A. Unit Penyelidikan

Bil.

Janji Piagam

Projek Penyelidikan 2021

Unit Bilangan

Pencapaian

1.

Menyiapkan kertas penyelidikan yang dirancang sebelum 31 Disember setiap tahun.

Kertas Penyelidikan

6

95%

Kertas Informatif

2

100%

 

B. Unit NAPREC

Bil.

Janji Piagam

Bil. Projek Penyelidikan Diuruskan

Bil. Projek Siap Sehingga 31/12/2020

Status Perbelanjaan P10 Dana NAPREC

1

Mengurus pengagihan dana NAPREC dan menyelaras pemantauan progres projek penyelidikan harta tanah yang telah diluluskan mengikut jadual.

56

56

98.4%

 

C. Unit Perundingan dan Inovasi

Janji Piagam Keluaran Unit Bilangan Pencapaian
Kajian Kos Binaan Bangunan 2020 1 50%
Journal of Valuation and Property Services 2020

1

50%
Kertas Penyelidikan Jabatan 2020

1

50%
Occasional Papers Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta 2020

1

70%

Tarikh Kemaskini: 16 Februari 2021

 

AKTIVITI PUSAT AKADEMIK

PPAkademik2021