header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

PELANGGAN

Pelanggan utama INSPEN adalah terdiri daripada Staf JPPH. Walau bagaimanapun, INSPEN turut melatih para peserta daripada agensi-agensi lain yang berkaitan dalam industri harta seperti Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, Badan-Badan Berkanun dan Swasta.

PIAGAM PELANGGAN

 • Aktiviti Latihan
  • Menjalankan semua Program Latihan yang dirancang setiap tahun.
  • Mengedar Program Latihan Tahunan kepada pelanggan pada atau sebelum 31 Disember setiap tahun dan akan dipercepatkan seboleh mungkin.
 • Aktiviti Penyelidikan
  • Menyiapkan kertas penyelidikan yang dirancang sebelum 31 Disember setiap tahun.
  • Mengurus pengagihan dana NAPREC dan menyelaras pemantauan progres projek penyelidikan harta tanah yang telah diluluskan mengikut jadual.
  • Menyediakan bahan untuk penerbitan bagi edaran dalaman dan jualan.
 • Akademik
  • Melahirkan tenaga kerja separa profesional kepada industri harta tanah setiap tahun.
  • Melahirkan pelajar yang telah melalui pendidikan formal peringkat sijil dalam bidang harta tanah kepada institusi pengajian tinggi setiap tahun.

 

Piagam Pelanggan PPP 2020

 

AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

A. Pusat Penyelidikan

Bil.

Janji Piagam

Projek Penyelidikan 2016

Unit Bilangan

Pencapaian

1.

Menyiapkan kertas penyelidikan yang dirancang sebelum 31 Disember setiap tahun.

Kertas Penyelidikan

7

100%

Kertas Informatif

3

100%

B. Pusat NAPREC

Bil.

Janji Piagam

Bil. Projek Penyelidikan Diuruskan

Bil. Projek Siap Sehingga 6/11/2016

Status Perbelanjaan P10 Dana NAPREC

1

Mengurus pengagihan dana NAPREC dan menyelaras pemantauan progres projek penyelidikan harta tanah yang telah diluluskan mengikut jadual.

30

23

98%

C. Pusat Perundingan dan Pembangunan Produk

Janji Piagam Keluaran Unit Bilangan Pencapaian
Kajian Kos Binaan Bangunan 2016 1 50%
Journal of Valuation and Property Services 2016

1

50%
Kertas Penyelidikan Jabatan 2015

1

50%
Occasional Papers Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta 2016

1

50%

Tarikh Kemaskini: 6 Disember 2016

AKTIVITI AKADEMIK

Pencapaian piagam pelanggan adalah seperti berikut:

Bil.

Program/Sesi Akademik

Jumlah Graduan

1. Sijil Penilaian Harta Tanah 2011/2012 69 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
30 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
20 orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
19 orang
2. Sijil Pengurusan Harta Tanah 2011/2012 38 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
12 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
4 orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
22 orang
3. Sijil Agensi Harta Tanah (Sepenuh Masa) 2011/2012 33 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
3 orang
 • Lain-lain (Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
30 orang
4. Sijil Penilaian Harta Tanah 2012/2013 44 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
12 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
3 orang
 • Lain-lain (Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
29 orang
5. Sijil Pengurusan Harta Tanah 2012/2013 17 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
6 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
-
 • Lain-lain (Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
11 orang
6. Sijil Agensi Harta Tanah (Sepenuh Masa) 2012/2013 21 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
5 orang
 • Lain-lain (Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
14 orang
7. Sijil Penilaian Harta Tanah 2013/2014 59 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
10 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
10 orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
39 orang
8. Sijil Pengurusan Harta Tanah 2013/2014 18 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
3 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
3 orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)

12 orang

9. Sijil Agensi Harta Tanah 2013/2014 21 orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
15 orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
0 orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
8 orang
10. Sijil Penilaian Harta Tanah 2014/2015 48 Orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
12 Orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi
11 Orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
25 Orang
11. Sijil Pengurusan Harta Tanah 2014/2015 22 Orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
5 Orang
 • Bilangan graduan yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi

2 Orang

 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
15 Orang
12. Sijil Agensi Harta Tanah 2014/2015 13 Orang
 • Bilangan graduan yang bekerja di industri harta tanah
13 Orang
 • Lain-lain(Bekerja di sektor lain/sedang mencari pekerjaan)
-

Tarikh Kemaskini: 22 Disember 2015