header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Kursus Dalam Perkhidmatan

Pengenalan

Pengenalan
Institut Penilaian Negara (INSPEN) adalah pusat latihan dan penyelidikan di bawah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan Malaysia. Apabila aspek pembangunan modal insan diberi perhatian serius oleh pihak kepemimpinan organisasi dengan persijilan MS ISO 9001, INSPEN menjadi penggerak utama dalam membangunkan pengetahuan dan kemahiran modal insan Jabatan dan industri amnya melalui latihan dalam bidang harta tanah di rantau Asian. Pelaksanaan aktiviti latihan tertumpu kepada tiga (3) program latihan meliputi:

 • Program Penilaian & Perkhidmatan Harta
  • Penilaian Harta Tanah
  • Perundangan Harta Tanah
  • Penilaian Harta Intelek / Business Valuation & Sumber Daya Alam
  • Pengurusan, Pembangunan dan Pelaburan Harta Tanah
  • Penilaian Loji, Jentera dan Peralatan
  • Pengurusan Data Harta Tanah
  • Penyelidikan dan Pembangunan Harta Tanah
 • Program Pengurusan  & Teknologi Maklumat
  • Pembangunan Diri
  • Pembangunan Pengurusan
  • Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat
  • Teknologi Komunikasi Maklumat
  • Penyelidikan
  • Penambahbaikan Kualiti
  • Penguasaan Bahasa
 • Program Pembangunan Profesional
  • Program ini diwujudkan untuk membangunkan para profesional harta tanah di negara ini. Tumpuan diberikan kepada peningkatan pencerdasan minda dan pemahaman  perubahan semasa dalam industri harta tanah. Program latihan yang disediakan juga mendapat pengiktirafan akreditasi daripada Lembaga Penilaian, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia.
Senarai Program Latihan
Kursus Akreditasi

Akan dikemaskini kemudian. Terima kasih