header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Occasional Papers

Terhad kepada edaran cawangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Occasional Papers yang telah diterbitkan adalah :-

 • Occasional Papers Vol. 1, No. 1, 1999:-
  • Prosedur Pembangunan Tanah dan Kadar Bayaran Pemprosesan. (Mohamad Yunus Lokman @ Abdul Talip)
  • Perancangan : Peringkat Kelulusan dan Pengaruh Ke Atas Nilai Tanah. (Said Ibrahim)
  • Kriteria Pembelian Rumah Kediaman, Kajian Kes – Kulim. (Norliza Abdul Talib)
  • Rumah Suhu Selesa. (Hazirah Yahaya)
  • BT Drywall Panel. (Hazirah Yahaya)
 • Occasional Papers Vol. 2, No. 2, 1999:-
  • The Role of the Law of Nuisance as the Mechanism for Controlling in Terms of Efficiency and Equity (Hj. Nordin Daharom)
  • Evidence and Procedure in Land Reference Cases (Huan Cheng Kee)
  • Telecomunication Technologies and Landed Properties (P’ng Gaik Cheng)
  • A Comparison between the Income Method of Valuation and the DCF Approach in Valuing CBD Property in Kuala Lumpur : Case Study of Menara Boustead (Petsy John)
 • Occasional Papers Vol. 3, No. 1, 2000:-
  • Valuation of Seabed (Lim Kim Hoe)
  • Cemetary Land – Valuation and Management Aspects, with Particular Reference to Penang Island (Choo Lai Kuen)
  • Information Technology (IT) in Construction : The Way Forward? (Faizul Azli Mohd Rahim)
  • Penilaian Tapak Udang Galah Berasaskan Data Kos Perbelanjaan dan Kos Pulangan, Kajian Kes – Kampung Hulu Kenas, Kuala Kangsar, Perak (Faziah Abd. Rasid)
 • Occasional Papers Vol. 4, No. 1, 2001:-
  • Ferosimen (Hazirah Yahaya)
  • The Land Registration System Its Advantages and Disadvantages (Hj. Nordin Daharom)
  • Penilaian Tanah Padi Di Kawasan MADA, Satu Perbincangan Kaedah Nilaian (Hj. Rosli Yahaya)
  • Pergo Original (Hazirah Yahaya)
  • Putrajaya : Kesan Terhadap Nilai Harta Tanah Di Kawasan Sekitar (Arwan Aziz)
  • K-Economy : Implications on The Property Market (Zainal Abidin Hashim
 • Occasional Papers Vol. 5, No. 1, 2003:-
  • Kepentingan Pengurusan Harta Bangunan Sektor Awam Dan Peranan Pekerja Berkualiti Dari Perspektif Islam (Hjh. Zailan Mohd. Isa & Dr. Hussein Saloman)
  • Meeting The Real Estate Research Demands Of The New Economy : Towards A Borderless Real Estate Industry (Mani Usilappan)
  • A Review On Performance Measurement Approach In Property Management (Hjh. Zailan Mohd. Isa & Profesor Madya Dr. Maziah Ismail)
 • Occasional Papers Vol. 6, No. 1, 2005:-
  • Putrajaya – An Intelligent Garden City for Malaysia (Wan Zahari Wan Yusof & Dr. Md. Nasir Daud)
  • Reclamation of Ex-Mining Land for Housing Development in Malaysian Klang Valley (Iwati Mohamad Shariff & Dr. Md. Nasir Daud)
  • The Affordability Structure and Affordability Index of Residential Units in Kuala Lumpur (Asmah Mohd. Nasir & Dr. Md. Nasir Daud)
  • The Sustainable Real Estate Investment and The Role of The Government : The Malaysian Experience (Dr. Rahah Ismail)
  • Project Evaluation Method (Shanti Rani)
 • Occasional Papers Vol. 7, No. 1, 2006:-
  • Budget 2006 : Its Effect on the Housing and Property Market (Abdullah Thalith Md. Thani & Dr.Zailan Mohd Isa)
  • Ketidakcenderungan Pemaju Perumahan Untuk Membangunkan Perumahan Berskala Besar di Kota Bharu dan Tanah Merah (Hashim Ibrahim, Mohd Shakri Dullah & Nik Ariff Long Dir)
  • Land Acquisition Act 1960: Is the Existing Law Adequate In Safeguarding The Interest of The People And The Government (Hj. Nordin Daharom)
  • “Per Room Basis” – Satu Pendekatan Penilaian Hotel Yang Tepat? (P’Ng Gaik Cheng, Wan Zarida Wan Omar & Abd. Manaf Abu Bakar)
 • Occasional Papers Vol. 8, No. 1, 2007:-
  • Prospek : Automated Valuation Model: (AVM) For Stamp Duty Valuation (Rohana Abd Rahman)
  • Penilaian Tebusguna Tanah (Azileina Zol)
  • Perlaksanaan Konsep Bina Kemudian Jual ke Atas Kenaikan Harga Unit Perumahan Dari Perspektif Penilai (Lee Tong Bian, Song Mui Kie, Chong Sing Joo)
  • Perbezaan Nilai Pasaran Di Antara Tanah Rizab Melayu Dengan Tanah Luar Rizab Melayu Di Pahang Tengah (Fatimah Zulkifli, Maimuna Md Sidek, Marzila Abu Yasir)
 • Occasional Papers Vol. 9, No. 1, 2008:-
  • Penilaian Insurans Kebakaran Untuk Harta Tanah Bertingkat (Siti Noraishah Saharif)
  • The Relationship Between land Size & Development Intensity With Development Land Values In Kuala Lumpur (Olive Ong, Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain).
  • Airport Valuation: Malaysian Experience (Abdul Rahman Mohd Nasir, Mohd Khairudin Abdul Halim)
  • Faktor Yang dipertimbangkan Dalam Menentukan Harga Jualan Rumah Oleh Pemaju Perumahan: Kajian Di Negeri Kedah dan Perlis) (Shahuddin Salleh)
 • Occasional Papers Vol. 10, No. 1, 2009:-
  • Is It Necessary To Adopt Dual Rate In Valuation Of Leasehold Interest? (Khuzaimah Abdullah)
  • Penilaian Ruang Udara (Azileina Zol)
  • Stesen Minyak: Kos Binaan, Pengurusan dan Pengoperasian (Said Ja’afar Othman)
  • Perpaipan Gas Asli Cecair Bawah Tanah (Mohd Anuar Mokhtar)
 • Occasional Papers Vol. 11, No. 1, 2010:-
  • Penilaian Padang Golf (Mohd Anuar Mokhtar)
  • Pemilikan Dan Kepentingan Tanah Felda Dan Felcra (Aziliena Zol)
  • Kajian Ke Atas Sewa Tapak Dan Ruang Papan Iklan (Billboard) (Norliza Nordin, Faziah Abd Rasid, Said Ja’afar Othman)
  • Kajian Sewa Tapak Menara Telekomunikasi Di Malaysia (Said Ja’afar Othman)
 • Occasional Papers Vol. 12, No. 1, 2011:-
  • Pengurusan Pengetahuan (K-Management) di Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) (Faziah Abd Rasid)
  • Pendekatan Nilaian Harta Tanah Burung Walit (Norain Abdul Hamid)
  • Amalan Penilaian Penilai Swasta dan Penilai Kerajaan dalam Mengemukakan Cadangan Pampasan Pengambilan Tanah (Abdul Rahman Mohd Nasir)
 • Occasional Papers Vol. 13, No. 1, 2012:-
  • Kajian Terhadap Keberkesanan Penyampaian Bahan Penerbitan INSPEN Di Kalangan Warga Kerja JPPH (Faziah Abd Rasid, Norliza Nordin, Said Ja’afar Othman)
  • Panduan Penilaian Konsesi Balak Di Semenanjung Malaysia (Aziliena Zol)
  • Kajian Ke Atas Jawapan Penilai (Rebuttal) Kes Pengambilan Tanah Yang Dirujuk Ke Mahkamah (Sharmila Shafie)
 • Occasional Papers Vol. 14, No. 1, 2013:-
  • Assessing the Most Appropriate Valuation Methods for the Valuation of Orang Asli Land (Norliza Nordin)
  • Kaedah Penilaian Kontigen: Kajian Kes Kawasan Rekreasi Gunung Nuang (Dr Rohana Abdul Rahman)
  • Kajian Kaedah Penilaian Ismen (Mohd Haris Yop)
  • Penilaian Hakmilik Stratum (Faziah Abd Rasid)
 • Occasional Papers Vol. 15, No. 1, 2014:-
  • Isu Pampasan Kehilangan Pendapatan Dalam Kes Pengambilan Tanah (Norain Abdul Hamid)
  • Isu Pecah Pisah, Penjejasan Terbabit Dan Kacau Ganggu Dalam Kes Pengambilan Tanah (Norain Abdul Hamid)
  • Kelesterian (Daya Saing) Ekonomi Harta Tanah Kediaman dan Komersial Di Cyberjaya (Dr Rohana Abdul Rahman)
  • Tanah Wakaf Dari Perspektif Undang-Undang Di Semenanjung Malaysia (Azileina Zol)