header EN031019

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

 

Research Interest Group (IG)

Interest Group (IG) is a ’support group’ to researchers in the Department in producing research papers in the field of real estate. It was established in 2006 through rebranding of Kumpulan Penyelidik Jabatan (KPJ). In 2016, a group of researchers from various JPPH branches has been identified to form a Research Intern (RI).

RESEARCH PAPERS BY RESEARCH INTERN (RI)

Year 2020

 • Pemilikian Harta Tanah Kediaman Bagi Warganegara Asing Di Malaysia - (Ku Aishirulmaizi bin Ku Adnan)
 • Penilaian Pasca Menduduki (POE) Ke Atas Pejabat JPPH Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan 

Year 2019

 • A Study On Benchmarking Of Malaysian Plant, Machinery And Equipment (PME) Valuation With International Standard And Practises : A Review On Market Approach Framework - (Sr Nur Sharlizan binti Mohd Rapi'an)
 • Faktor Kekangan Pemilik Untuk Membayar Caj Penyenggaraan Di Rumah Pangsa Kos Rendah - (Muhd Hasnizam bin Hassan)
 • Kadar Penghunian : Kajian Ke Atas Kebolehwakilan Pengumpulan Data Pejabat Binaan Khas Untuk Penerbitan NAPIC - (Wan Nur Izati binti Wan Muhammad Fokri)
 • Kadar Pulangan Harta Tanah Kediaman Di Seremban - (Siti Normah binti Sulaiman)
 • Kajian Indikator Kualiti Bagi Laporan Pasaran Harta Tahunan - (Mashitoh binti Halim)
 • Kajian Persepsi Kakitangan Terhadap Cadangan Pengkorporatan JPPH - (Syuzairin Binti Suhaimin)
 • Kajian Terhadap Kuota Bumiputera / Melayu Dalam Konteks Pembangunan Harta Tanah Di Negeri Kedah 
 • Lambakan Unit Harta Tanah Kuota Bumiputera Yang Tidak Terjual Di Negeri Sembilan - (Nor Diana Aisyah Binti Nor Hanapi)
 • Pembangunan Model Penilaian Berkomputer (CAMA) Dengan Structural Equation Modem (SEM) - (Rohana Abdul Rahman, Fatimah Zulkifli & Nor Azian Abu Samah (JPPH), Ery Wahyudi (PKN STAN), K. Agung P. (PKN STAN),Tomy Jonatan (DGSAM) & Rizka Hustami
 • Penentuan Nilaian Tanah Bagi Pembangunan Residensi Wilayah (RW) - (Aqeela binti Mohd Pauzi)
 • Pengambilan Tanah : Implikasi Zon Perlindungan Kereta Api (Railway Protection Zone) Ke Atas Tanah Baki - (Norafifah binti Suboh)
 • Pengetahuan Dan Kesediaan Revolusi Industri 4.0 Di Kalangan Pengurus Fasiliti Di Malaysia - (Sr Azizierul Bin Ramli)
 • Penilaian Tanaman Kenaf - (Norhaida binti Abdullah)
 • Scenario Of The Affordable Housing Market In Selangor - (Tunku Mohammad Nazarin bin Dato’ Tunku Yusoff)
 • Trend Pasaran Harta Tanah Perdagangan Kesan Daripada Pembangunan Melaka Gateway Dan Harbour City Kajian Kes : Harta Tanah Perdagangan Di Sekitar Kawasan Kajian - (Rubiatun Akmal Binti Amran)

Year 2018

 • Analisis Penawaran Dan Permintaan PR1MA Negeri Pahang Kajian : PR1MA Daerah Kuantan - (Rubiatun Akmal binti Amran)
 • Assessment Of Residents' Capacity For Housing Transition From The Social Housing Sector (Joint - Research Programme Between Valuation And Property Services Department (JPPH) And Khazanah Research Institute (KRI) - (Research Team (JPPH - Mashitoh Halim,
 • Harga Pasaran Harta Tanah Ladang Kelapa Sawit : Kawasan Kajian Di Lahad Datu, Sabah - (Hilal Azrul bin Mohd Shadad)
 • Kajian Ke Atas Pemberian Pampasan Pecah Pisah dan Kesan Mudarat Di Negeri Pahang - (Rabiatul Adawiyah bintii Ariffin)
 • Kajian Keberkesanan 'Certified Trainer' Sebagai Input Program Latihan Di INSPEN - (Marliyana binti Saharan & Farah binti Mat Nazri)
 • Kajian Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala Kes Kajian : Bangunan Institut Penilaian Negara (INSPEN) - (Siti Rosemawar binti Mohd Sahi)
 • Kajian Umum Antara Fasiliti Dan Kadar Bayaran Perkhidmatan (Service Charge) Kediaman Bertingkat. Kajian Kes : Kondominium Sekitar Bandaraya Melaka 
 • Keadilan Cukai Harta Tanah : Tinjauan Ke Atas Asas Nilaian Kadaran - (Norafifah binti Suboh)
 • Kemampuan Memiliki Rumah Di Seremban, Negeri Sembilan - (Siti Normah Binti Sulaiman & Nor Diana Aisyah Binti Nor Hanapi)
 • Kesan Densiti Terhadap Nilai Harta Tanah Kediaman - (Fatimah binti Zulkifli)
 • Kesan Nisbah Plot Terhadap Nilai Harta Tanah Kawasan Kajian : Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - (Syifa binti Haji Md Saad & Syuzairin binti Suhaimin )
 • 'Lambakan Rumah Di Sungai Petani'. Implikasi Kepada Pasaran Harta Tanah Kediaman - (Rismawati binti Ahmad )
 • Perbezaan Peratusan Nilaian Yang Wajar Antara Tanah Rezab Melayu Dan Luar Rezab Melayu Di Negeri Kedah - (Sr Zulhisyam bin Abdul, Shamsul Amer bin Zainol)
 • Quantifying Terrain Factor Using GIS Applications for Property Value - (Dahlia Mudzaffar Ali)
 • Tinjauan Pasaran Sewaan Harta Kediaman Di Kawasan Industri Minyak Kemaman Dan Dungun - (Ishak bin Yahaya)
 • Trend Pasaran Harta Tanah Kediaman Bertingkat (Strata) Dari Tahun 2009 Hingga 2017 Di Pulau Pinang - (Nurul Asshima binti Aminullah & Aqeela binti Mohd Pauzi)

Year 2017

 • Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (Goods And Services Tax) - (Sr Tunku Mohammed Nazarin bin Dato' Tunku Yusoff)
 • Faktor Mempengaruhi Penetapan Kadar Sewa Ruang Niaga Kompleks Membeli Belah Kes Kajian : IOI City Mall, Putrajaya - (Norulelin binti Huri)
 • Faktor Yang Mempengaruhi Harga Tanah Pembangunan Kediaman : Kawasan Kajian Di Tawau - (Hilal Azrul bin Mohd Shadad)
 • Industrial Design : Building Value Perspective - (Norliza binti Nordin)
 • Kajian Kos Tambun Dan Cut And Fill Di Negeri Pahang - (Rabiatul Adawiyah binti Arriffin)
 • Kajian Persepsi Terhadap Komitmen Dan Kualiti Kepimpinan - (Mohd Haris Yop)
 • Kecekapan Prestasi Amanah Pelaburan Harta Tanah Islam Di Malaysia (I-REIT) - (Sr Rahmat bin Kasim)
 • Keperluan Rumah Mampu Milik Di Negeri Johor - (Rohasrimy bin Mat Ripen)
 • Kesan Kemudahan Dalam Skim Komuniti Berpagar (Gated Community) Terhadap Nilai Harta Tanah - (Fatimah Zulkifli )
 • Kesan Projek Berimpak Tinggi Rapid Di Pengerang Ke Atas Nilai Tanah Kawasan Sekitar - (Norain binti Abdul Hamid)
 • Kesan Tempoh Pegangan Terhadap Nilai Harta Tanah Di Sarawak - (Norliza binti Nordin)
 • Kriteria Pemilihan Pembeli Dan Pemaju Dalam Pembelian Dan Penawaran Bangunan Kedai - (Nor Azian binti Abu Samah)
 • Polisi Dan Insentif Rumah Mampu Milik Di Malaysia - (Ku Aishirul Maizi Ku Adnan)
 • Profil Transaksi Dan Nilai Harta Tanah Kediaman Dan Perdagangan Di Kawasan Pembangunan Hab Pendidikan Tinggi Pagoh 
 • Property Cycle in Malaysia - (Rosni Nawati Ngah )
 • Relationship Of Macroeconomic Factors To Residential Property Prices : A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia - (Lee Tong Bian & Badrud Duja)
 • Significance And Performance Of Property Markets In Malaysia - (Mohd Haris Yop)
 • Travel Cost Method (TCM) : Kajian Kes Taman Negara Pahang - (Rohana Abdul Rahman)

Year 2016

 • Kajian Terhadap Nilaian Tanah Sekitar Zon   Keselamatan Awam (PSZ) Dan Zon Risiko Bunyi Bising - Sr Ishak bin Yahaya. 2016 RI
 • Pendekatan nilaian bagi maksud tukar syarat di Negeri Selangor - Farius Maarif & Norafifah Suboh. 2016 RI
 • Kesan Dasar Kerajaan Negeri Terhadap Harga Rumah Semasa - Farah Mat Nazri & Marliyana Saharan. 2016 RI
 • Kesan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (Goods & Services Tax) Ke Atas Pembangunan Sektor Perumahan Di Negeri Terengganu - YM Tunku Mohammed Nazarin bin Dato’ Tunku Yusoff & Nor Azian binti Abu Samah. 2016 RI
 • Pencerobohan di Tanduo, Lahad Datu – Kesannya Terhadap Pasaran Harta Tanah Ladang - Mohd Khairil Azley Lahom. 2016 RI
 • Perbezaan Nilai Tanah Mixed Zone Land Dan Native Area Land Di Kuching - Victor Vincent. 2016 RI
 • Kompleks Membeli Belah: Kajian Kriteria Penetuan Penyewaan di IOI City Mall - Norulelin Huri. 2016 RI
 • Senario Pengambilan Balik Tanah (PBT) (Semenanjung Malaysia & Sarawak) Daripada Aspek Perundangan Dan Teknikal - Rabiatul Adawiyah Arriffin. 2016 RI
 • Kajian Kos Pembangunan Di Muar Dalam Pendekatan Kaedah Baki - Rohasrimy Mat Ripen & Maisarah Mohammad Dom. 2016 RI
 • Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Harta Tanah Kediaman Di Sabah - Hilal Azrul Mohd Shadad. 2016 RI
 • Faktor-Faktor Sosioekonomi Yang Mempengaruhi Tahap Kesedaran Awam Terhadap Ejen Harta Tanah Di Muar - Mohamad Qaiyum Rozali. 2016 RI

Research papers produced are for internal circulation only.

RESEARCH PAPERS BY ‘INTEREST GROUP’

 

Year 2009

 • A Study On Land Reclamation CostsZuraidar Husin, Siti Noraziah Ahmad & Mohd Ibni I’zzan Adnan / JPPH Georgetown & JPPH Melaka
 • Kitaran Pasaran Harta Tanah : Ramalan Menjelang Tahun 2030 - Rosninawati Ngah / JPPH Kuantan
 • Pendekatan Penilaian Harta Tanah Kediaman Dalam Skim Perumahan Konsep Gated Community, Kajian Kes : Kota Kemuning, Shah Alam. - Mazlina Awang Kechik / JPPH Shah Alam
 • Pembangunan Tanah Native Customary Reserved (NCR) Di Sarawak. Adakah Berdaya Maju? - Lee Tong Bian / JPPH Sarawak
 • Korelasi Antara Sewa Dan Nilai Harta Tanah Sektor Kediaman. - Eddy Syamsinoor Marsham / JPPH Johor
 • Perbezaan Nilai Tanah Sebelum Dan Selepas Ubah Syarat Untuk Kegunaan Industri Yang Tidak Konsisten Dan Pengenaan Premium Ke Atasnya Di Negeri Johor - Abdul Razak Yusak / JPPH Segamat
 • Penggunaan Kaedah Penilaian Secara Blok Dalam Kerja Penilaian. - Norain Abd. Hamid & Norlizawati Sidek / JPPH Taiping
 • Pembangunan Skim Perumahan Secara Usahasama Di Konurbasi Kuala Terengganu Dari Perspektif Penilaian Harta Tanah. - Mohd Shakri Dullah / JPPH Terengganu
 • Tinjauan Ke Atas Pembangunan Harta Tanah Strata Di Negeri Kelantan. - Nik Arif Long Dir / JPPH Kuala Krai
 • Kenapa Kawasan Perindustrian Di Negeri Perlis Kurang Berdaya Maju? - Shahuddin Salleh / JPPH Perlis
 • Data Pindahmilik JPPH : Sejauhmana Kakitangan Teknikal Faham Penggunaan Sistem VIS Dalam Tugas Seharian.- Mazli Muhammad Nor/ NAPIC Sarawak
 • Tinjauan Ke Atas Award Pampasan Oleh Penilai Kerajaan Dan Penilai Swasta Di Bawah Seksyen 2, Jadual 1, Akta Pengambilan Tanah 1960.  Kajian Kes : Negeri Johor, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Perak.Sharmila Shafie & Mohd Haris Yop/ Unit latihan INSPEN & JPPH Perak
 • The Importance Of Valuer’s Role In Land Aquisition EnquiriesArif Hassan & Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain / JPPH Tawau & JPPH Sg. Petani
 • Lebuhraya Pantai Timur (LPT) Dan Kesannya Ke Atas Harta Tanah Sekitarnya. - Fatimah Zulkifli & Maimuna Md. Sidek / JPPH Temerloh
 • Halal Food Hub Malaysia Di Gambang, Kuantan : Kesannya Terhadap Nilai Harta Tanah Industri. - Norfaradilah Ngaddemin / JPPH Kuantan
 • Kajian Terhadap Pembangunan Dan Penilaian Tanah Adat Di Negeri Sembilan. - Fazliyana Alias / JPPH Negeri Sembilan
 • Premium Aras Tingkat Bagi Harta Tanah Bertingkat Tinggi (High-Rise & Low-Rise) Di Pulau Pinang Dan Kuala Lumpur. - Roslan Din / JPPH Georgetown
 • The Optimum Size For Residential Development Land. - Olive Ong Swee Lian / JPPH W.P. Kuala Lumpur

Year 2008

 • Kajian Ke atas Nilai Tanah Baki Lot Hujung Samada  Melebihi  ½  Dari Nilai Tanah Lot Tengah Ataupun Sama - Norlizawati Sidek & Norain binti Abd Hamid / JPPH Taiping
 • Analisis Nilai Pasaran Harta Tanah Kediaman Di Pulau Pinang Dengan MenggunakanHedonic Price Model - Roslan Din / JPPH Pulau Pinang
 • Sejauhmana LPH Memenuhi Kepuasan Pelanggan.  Satu Tinjauan di Kawasan Utara dan Kawasan TengahMazlina Awang Kechik & Shahudin Salleh / JPPH Shah Alam
 • Perbezaan Tanah Ladang Dengan Tanah Pekebun Kecil di Kawasan Sekitarnya. -  Mazli Mohammad Nor / NAPIC Sarawak
 • Hubungkait di antara Harga dengan Saiz Tanah bagi Hartanah Pembangunan. Kajian Kes : Negeri Perak Darul Redzuan.Sharmila Binti Shafie & Mohd Haris Bin Yop / Unit Latihan INSPEN & JPPH Perak
 • Residual Method of Valuation: Elements Involved and Their Effects on Values -  Song Mui Kie / JPPH Sarawak
 • Faktor Penentuan Harga Jualan Rumah oleh Pemaju di  Negeri Perlis. - Shahudin Salleh / JPPH Perlis
 • Keadaan Pasaran Harta Tanah Pertanian Kelapa Sawit di Lahad Datu, Sabah. - Arif Hassan / JPHH Tawau
 • Iskandar Development Region: The Impact on Development Land Price in Nusajaya and Lands Surrounding.- Eddy Shamsinoor Bin Marsham / JPPH Johor Bahru
 • Nilai Tanah di Sekitar Laluan Rentis. - Fatimah Binti Zulkifli & Maimuna Binti Sidek / JPPH Temerloh
 • Kajian Ke Atas Faktor yang Mempengaruhi Nilai Harta Tanah Pembangunan. -  Siti Noraziah Binti Ahmad / JPPH Pulau Pinang
 • Identification of Adjustments for Optimum Land Size in Development Land Valuation. - Nur Sharlizan Binti Rapi’ain & Olive Ong Swee Lian/ JPPH Sg Petani & JPPH Wilayah
 • Mengkaji Perbezaan Antara Nilaian JPPH dan Award Pampasan oleh Pentadbir Tanah. Kajian Kes: Pahang - Rosninawati Binti Ngah/ JPPH Pahang
 • Mengkaji Perbezaan Antara Nilaian JPPH dan Award Pampasan oleh Pentadbir Tanah. Kajian Kes: Negeri Melaka.- Mohd Ibni I’zzan Adnan / JPPH Melaka
 • Kajian Penilaian Duti Setem oleh Pejabat Tanah di Negeri Kelantan. - Mohd Shakri Dullah & Nik Ariff bin Long Dir / JPPH Terengganu & JPPH Kuala Krai
 • Kajian Perbezaan Nilai Tanah Pembangunan di Sempadan Negeri Sembilan dan Negeri Selangor. - Fazliyana binti Alias & Siti Rosemawar binti Mohd Sani / JPPH N. Sembilan & JPPH Wilayah

Year 2007

 • Kesan Konsep Bina Dan Jual Ke Atas Harga Rumah: Kes Kajian Lembah Klang Dan Bahagian Kuching - Lee Tong Bian & Song Mui Kie/ JPPH Sarawak & Chong Sing Joo / NAPIC Ibu Pejabat
 • Kecenderungan Menjadikan Tanaman Kelapa Sawit Sebagai Pilihan Utama Di Lahad DatuArif Hassan & Che Abdul Rashid Amzah / JPPH Tawau
 • Pendekatan ‘Peta Nilai’ Dalam Penilaian Percukaian Di JPPH Miri.Mohd. Faizal B. Mohd. Azhar/ JPPH Miri
 • Kesan Sekatan Urusniaga Dalam Mempengaruhi Nilai Pasaran Harta Tanah Di Kuantan. - Rosninawati Ngah & Norfarahdilah Nagddemin / JPPH Pahang
 • Perbezaan Nilai Tanah Anak Negeri (Native Title) Dan Tanah Pajakan Negeri (Country Lease) Di Daerah Penampang, Sabah - Nur Sharlizan Md. Rapi’ain / JPPH Sabah
 • Implikasi Akta Warisan Kebangsaan 2005 Dan Garis Panduan Berkaitan Ke Atas Nilai Harta Tanah Di Pulau Pinang.Eng Lin Sin, Siti Noraziah Ahmad, Roslan Din, Maizatul Azma Mohamed, Irmawati Abdul Majid & Azmi Ramli / JPPH Pulau Pinang & Seberang Perai
 • Kesan Pembangunan ‘Sunway City “Lost World Of Tambun” (Sunway City) Ke Atas Harga Dan Pindah Milik Harta Tanah Rancangan Perkampungan Tersusun (R.P.T.) Di Kawasan Sekitar. -  Hamzah Abdul  Hamid,  Sharmila Shafie & Mazli Muhammad Nor / JPPH Perak
 • Faktor Rezab Melayu Dalam Penilaian Peratus Yang Wajar Digunakan untuk Menunjukkan Perbezaan Antara Rezab Melayu Dan Bukan Rezab Melayu Di Kelantan. -  Mohd. Azlan Abd Kadir & Nik Ariff Long Dir / JPPH Kuala Kerai
 • Kajian Sistem Penyampaian: Penggunaan Sistem VIS dalam Kerja Penilaian Duti Setem. - Johari Ismail/ JPPH Kedah
 • Ke Arah Mempertingkatkan Kecekapan Dan Pengetahuan Pegawai Penilaian Di JPPH.Rahmat B. Kasim & Mohd Haris B. Yop / JPPH Terengganu
 • Ke Arah Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Di JPPH. Sejauhmana Kerenah Birokrasi Boleh Di Kurangkan.Maria  Mosidi, Mazlina Awang Kechik & Shahuddin Salleh / JPPH Selangor & Perlis
 • Kajian Ke Atas Harga Balasan Pindah Milik Kedua Rumah-Rumah Kos Rendah. Kawasan Kajian : Daerah Larut Matang.Norlizawati Sidek & Norain Abd Hamid / JPPH Taiping
 • Kajian Terhadap Kadar Pertumbuhan Harta Riadah Di Bachok Dan Tok Bali. - Hashim B.Ibrahim, Abd. Rahman B. Mustapha & Mohd Shakri B.Dullah / JPPH Kelantan
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi penyewa dalam membuat sewaan di bangunan pejabat binaan khas di Kuah, Langkawi. - Mohd. Asraf  Mat Yajid & Muhammad Akram  Nasaruddin / JPPH Langkawi
 • Perbezaan Nilai Pasaran Antara Tanah Rezab Melayu Dan Tanah Luar Rezab Melayu Di Pahang Tengah. - Fatimah Zulkifli, Maimuna Md Sidek & Marzila Yasir / JPPH Temerloh
 • Perkembangan Penginapan Homestay Di Daerah Kota Star. - Iwati  Mohd Shariff / JPPH Sungai Petani
 • Satu Tinjauan Ke Atas Kesediaan JPPH Sebagai Pengurus Bangunan Kerajaan.Norsaadah Daud, Rosita Aman & Mimi Amira Amran / JPPH Gombak,  Kluang & Segamat
 • Pembangunan Taman Bandar Baru Kulim. Mengapakah Banyak Unit Yang Tidak Terjual? - Azmi Abd Latif & Yusri Hamzah / JPPH Kulim
 • The Impact Of Over Declaration On Purchase Price To Property Valuation. - Tee Siew Bee & Eddy Syamsinoor Marsham / JPPH Johor.
 • Pengurusan Rumah Pangsa Kos Rendah. Kajian Kepuasan Penghuni Ke Atas Bangunan Yang Mempunyai Pengurusan Bangunan Berbanding Dengan Yang Tidak Mempunyai Pengurusan Bangunan. - Farius Maarif / JPPH Kluang
 • Tinjauan Terhadap Keadaan Pasaran Serta Kewujudan Elemen Premium Bagi Unit Hujung dan Unit Tepi Harta Tanah Komersil di Daerah Seremban dan Bandar Baru Bangi. - Fazliyana Alias, Mazurah Abdullah & Norliza Nordin / JPPH N.Sembilan & B.B.Bangi
 • Kaedah Bayaran Pampasan Tanah Di Bawah Rentis TNB.Abd. Razak Yusak & Mohd. Ibni Izzan / JPPH Batu Pahat & Melaka
 • The Relationship Between Branding And The Marketability Of  Mon’t Kiara Condominium Development -  Olive Ong Swee Lian / JPPH Wilayah

Year 2006

 • Kulim Hi-Tech Park: Perkembangan Pembangunan Selepas 10 Tahun Dan Kesannya Ke Atas Pembangunan Sekitar -  Hj. Azmi Abdul Latif & Yusri Hamzah / JPPH Kulim
 • ”Rumah Kos Rendah: Kenapa Ada Unit Yang Tidak Terjual?”Rosni Nawati Ngah / JPPH Pahang & Rahmat Hj. Kasim / JPPH Terengganu
 • Implikasi Pembinaan Kampus KUKUM Terhadap Kadar Sewa Harta Tanah Kediaman Dan Perdagangan Di Negeri Perlis - Norjariah Arif & Shahussin Salleh / JPPH Perlis
 • Pusat Membeli Belah: Tinjauan Ke Atas Kemajuan Kompleks Lipis Centrepoint - Mashitoh Halim & Noraini Abdul Wahab / JPPH Raub
 • Kajian Ke Atas Tempoh Penghunian Bagi Menentukan Pilihan Kepada Kerajaan Samada Sewa Atau Beli Bangunan Swasta? -  Lee Tong Bian & Mudzamli A. Hamid / JPPH Sarawak
 • Kajian Elaun Tingkat Untuk Bangunan Kediaman Strata Di Negeri Selangor - Mazlina Awang Kechik & Zali Zolkefri / JPPH Selangor
 • NQ Harga Balasan Dalam Lingkungan 10% Daripada Nilaian. Adakah Ianya Masih Relevan?Rashib Nang / JPPH Teluk Intan & Che Abdul Rashid Amzah / JPPH Tawau
 • A Study On The Current Status Of Conducting Regular Revaluation Exercise By Local Authorities In Malaysia - Huan Cheng Kee / Ibu Pejabat, Olive Ong Swee Lan & Siti Hajar Haron / JPPH Wilayah
 • Ketidakcenderungan Pemaju Perumahan Untuk Membangunkan Perumahan Berskala Besar Di Kota Bharu Dan Tanah Merah. - Hashim Ibrahim, Mohd Shakri Dullah & Nik Arif Long Dir / JPPH Kelantan
 • ’Per Room Basis’-Suatu Pendekatan Penilaian Hotel Yang Tepat? - P’ng Gaik Cheng, Wan Zarida Wan Omar & Abd. Manaf Abu Bakar / JPPH Kedah
 • Akta Pemuliharaan Tanah, 1960 (Land Conservation Act, 1960) dan Impaknya Ke Atas Nilai Harta Tanah Di Pulau Pinang - Iwati Mohd Sharif & Roslan Din / JPPH Sg. Petani
 • Kesan “hope Value” Ke Atas Harga Pasaran Dan Penilaian Harta Tanah Pegangan Pajakan - Tee Siew Bee / JPPH Johor
 • Nilaian Tanah Di Bawah RentisMohd Haris  Yop, Siti Kamariah  Daud & Maimuna  Md Sidek – JPPH Kemaman
 • Ternakan Burung Layang-Layang Kesan Kepada Harga Hartanah Berkenaan - Mazli Muhammad Nor / JPPH Ipoh
 • ‘Kesan Hypermarket Kepada Kedai-Kedai Runcit’.  Kajian Kes :  Bandar Melaka - Mohd Ibni I’zzan Adnan / JPPH Melaka
 • Pelancongan Kuala Gula :  Kesannya Ke Atas Pembangunan Dan Nilai Di Kawasan Sekitar - Azmi Deris, Norlizawati Sidek / JPPH Taiping
 • Pembangunan Tanah Bekas Lombong di Negeri PerakHamzah Abdul Hamid & Sharmila Shafie / JPPH Ipoh
 • Kenapa Projek Terbengkalai Masih Berterusan? Kajian Kes :  Kedah, Pahang dan Negeri Sembilan - Fadzilah Abdul Hamid, Azlina Mohamad Nor, Amnah Saad & Marzila Abu Yasir
 • Keupayaan Pembangunan Apartmen Di Daerah Batu Pahat vs Daerah Muar - Md Nasir Md Kasim,  Abdul Razak Yusak
 • ‘Satu Tinjauan Ke Atas Kesediaan JPPH Sebagai Pengurus Bangunan Kerajaan’.  Kes Kajian :  Kompleks Kerajaan Jalan Duta, Kuala LumpurEng Lin Sin, Nor Saadah Daud, Rosita Aman & Mimi Amira Amran
 • Menentukan Penanda Aras Caj Perkhidmatan Apartment Dan Kondominium Di Port Dickson - Mohd Zaki Mohd Zain & Mazurah Abdullah
 • Determining The Appropriate Economic Activities For Heritage / Coservation AreasRadiah Dato’ Mustaffa, Norhayati Daud & Mohd Faizal
 • Loji Rawatan Kumbahan Moden Dan Satu Pendekatan Penilaian - Mohd Nor Isman
 • Comparative Investment Perfomance Of Condominiums And Service Apartment In Kuala Lumpur - Eddy Syamsinoor Marsham
 • Factors Affecting Vacancy Rates In Shopping Complex In KL - Raf’ee Jaafar
 • Satu Tinjauan Ke Atas Kesan Perancangan Tempatan  Ke Atas Pembangunan Daerah Sandakan - Nik Hilmi Nik Mansor & Basaruddin Mohd Basir