header EN040719

 

 

Pengajian Peringkat Sijil

Sijil Penilaian Harta Tanah(SPHT)
SPHT adalah program yang pertama seumpamanya yang dijalankan di Malaysia. Kandungan program berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran di tempat kerja.
Semua kurikulum program SPHT telah:
 • Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 • Diiktiraf oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 • Disokong oleh badan profesional harta tanah iaitu Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) dan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Malaysia.
 • Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) untuk syarat lantikan baru bagi Skim Perkhidmatan berkelayakan STPM/Diploma sebagai Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.

 

Syarat Kemasukan :
Syarat kemasukan program mestilah rakyat Malaysia yang berumur antara 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pemohon juga mestilah lulus peperiksaan SPM atau setaraf dan mestilah mendapat:

1. Kepujian dalam mata pelajaran

 • Bahasa Melayu; dan
 • Matematik atau Matematik tambahan; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain

2. Lulus dalam mata pelajaran

 • Bahasa Inggeris; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain.

 

Tempoh Pengajian :
 • Program ini ditawarkan secara sepenuh masa untuk dua (2) tahun dan ianya termasuk satu (1) semester latihan industri di organisasi-organisasi berkaitan.

 

Sistem Dan Penilaian Pengajian :
 • Bahasa pengantar utama adalah Bahasa Inggeris.
 • Sistem pengajian di INSPEN adalah berdasarkan semester yang meliputi kuliah dan tutorial, latihan amali makmal/studio dan latihan industri.
 • Penilaian pengajian adalah berdasarkan gabungan kerja kursus dan peperiksaan akhir.
 • Kerja kursus adalah terdiri daripada tutorial, ujian, kuiz, tugasan dan sebagainya.

 

Yuran Pengajian :
Yuran pengajian bagi setiap semester ialah RM365.00 merangkumi :
YuranPengajian
 

Kurikulum Pengajian :

Kurikulum pengajian adalah berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran dalam bidang penilaian harta tanah.
11
 
Penganugerahan Sijil :
Pelajar akan dianugerahkan sijil setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
 • Mencapai Purata Mata Nilai Himpunan (CPA) 2.0 ke atas;
 • Telah lulus semua mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum pengajian;
 • Telah menjelaskan semua yuran pengajian dan bayaran lain yang berkaitan; dan
 • Tidak dikenakan apa-apa tindakan tatatertib.

 

Sijil Pengurusan Harta Tanah (SPGT)

SPGT merupakan program kedua yang dijalankan oleh INSPEN. Program ini bertujuan untuk mengeluarkan graduan bagi mengisi kekurangan tenaga separa professional yang terlatih dalam bidang pengurusan harta tanah sama ada di sektor awam atau sektor swasta. Seperti SPHT, kandungan program ini juga berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran di tempat kerja.

Semua kurikulum program SPGT telah:

 • Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 • Diiktiraf oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 • Disokong oleh badan profesional harta tanah iaitu Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) dan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Malaysia.
 • Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) untuk syarat lantikan baru bagi Skim Perkhidmatan berkelayakan STPM/Diploma sebagai Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.
 
Syarat Kemasukan :
Syarat kemasukan program mestilah rakyat Malaysia yang berumur antara 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pemohon juga mestilah lulus peperiksaan SPM atau setaraf dan mestilah mendapat:
 
1. Kepujian dalam mata pelajaran
 • Bahasa Melayu; dan
 • Matematik atau Matematik tambahan; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain.

2. Lulus dalam mata pelajaran

 • Bahasa Inggeris; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain.

 

Tempoh Pengajian :

 • Program ini ditawarkan secara sepenuh masa untuk dua (2) tahun dan ianya termasuk satu (1) semester latihan industri di organisasi-organisasi berkaitan.

 

Sistem Dan Penilaian Pengajian :

 • Bahasa pengantar utama adalah Bahasa Inggeris.
 • Sistem pengajian di INSPEN adalah berdasarkan semester yang meliputi kuliah dan tutorial, latihan amali makmal/studio dan latihan industri.
 • Penilaian pengajian adalah berdasarkan gabungan kerja kursus dan peperiksaan akhir.
 • Kerja kursus adalah terdiri daripada tutorial, ujian, kuiz, tugasan dan sebagainya.

 

Yuran Pengajian :

YuranPengajian

Kurikulum Pengajian :
Kurikulum pengajian adalah berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran dalam bidang pengurusan harta tanah.
12SPGT
 
Penganugerahan Sijil : 
Pelajar akan dianugerahkan sijil setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
 • Mencapai Purata Mata Nilai Himpunan (CPA) 2.0 ke atas;
 • Telah lulus semua mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum pengajian;
 • Telah menjelaskan semua yuran pengajian dan bayaran lain yang berkaitan; dan
 • Tidak dikenakan apa-apa tindakan tatatertib.
Sijil Agensi Harta Tanah (CEA)

Program CEA merupakan laluan untuk melahirkan seorang ejen harta tanah yang berkelayakan serta berpengetahuan dari segi akademik dan mempunyai kepakaran teknikal dalam bidang agensi harta tanah. Fokus utama program ini adalah dari segi aspek teori dan praktikal dalam bidang agensi harta tanah.

Program ini dilaksanakan dalam dua mod iaitu separuh masa dan sepenuh masa. Perbezaan antara dua mod adalah dari segi umur iaitu tiada had umur bagi pelajar CEA separuh masa manakala sepenuh masa untuk pelajar yang berumur 17 hingga 21 tahun.

Program CEA telah :

 • Mendapat akreditasi daripada Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta pada 11 Julai 2011 (setaraf dengan peperiksaan Estate Agent untuk Bahagian I dan II di bawah LPPEHPH)

 

Syarat Kemasukan :

a.    Mod Perdana:
Syarat kemasukan program mestilah rakyat Malaysia yang berumur antara 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pemohon juga mestilah lulus peperiksaan SPM atau setaraf dan mestilah mendapat:

1. Kepujian dalam mata pelajaran

 • Bahasa Melayu; dan
 • Matematik/Sains/Prinsip Perakaunan/Perdagangan; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain.

 2. Lulus dua (2) dalam mata pelajaran lain.

b.     Mod Eksekutif:
Syarat kemasukan program mestilah rakyat Malaysia yang berumur antara 21 hingga 65 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pemohon juga mestilah lulus peperiksaan SPM atau setaraf dan mestilah mendapat:
 
1. Kepujian dalam mata pelajaran
 • Bahasa Melayu; dan
 • Matematik/Sains/Prinsip Perakaunan/Perdagangan; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain.

2. Lulus dua (2) dalam mata pelajaran lain.

 

Tempoh Pengajian :

 • Pengajian program CEA separuh masa ditawarkan selama 17 bulan manakala CEA sepenuh masa akan ditawarkan selama 19 bulan dan ianya termasuk satu (1) penggal perlu menjalani latihan industri di organisasi berkaitan.

 

Sistem Dan Penilaian Pengajian : 

 • Bahasa pengantar utama adalah Bahasa Inggeris.
 • Meliputi peperiksaan akhir semester dan kerja kursus. Pelajar perlu lulus kedua-dua elemen yang dinyatakan tersebut.
 • Kerja kursus adalah terdiri daripada ujian, kuiz dan tugasan individu serta berkumpulan.

 

Yuran Pengajian :

a.    Mod Perdana:

Yuran pengajian bagi setiap semester ialah RM365.00 merangkumi:

YuranModPerdana'

b.    Mod Eksekutif:

       Yuran pengajian merangkumi:

YuranModExe

Kurikulum Pengajian :
Kurikulum pengajian adalah berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran dalam bidang agensi harta tanah.
CEA
 
Penganugerahan Sijil :
Pelajar akan dianugerahkan sijil setelah memenuhi syarat-syarat berikut :
 • Telah lulus semua mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum pengajian;
 • Telah menjelaskan semua yuran pengajian dan bayaran lain yang berkaitan; dan
 • Tidak dikenakan apa-apa tindakan tatatertib.
Prospek Graduan
PROSPEK GRADUAN
 
Graduan INSPEN mempunyai empat (4) pilihan setelah tamat pengajian iaitu :
 • Bekerja di sektor awam;
 • Bekerja di sektor swasta;
 • Peluang melanjutkan pengajian peringkat ijazah di Queensland University Technology, Australia dan Western Sydney University, Australia.
 • Peluang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 
Muat Turun Brosur

Please publish modules in offcanvas position.