header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTER

 Yusdira Setee Center Left
 YUSDIRA BINTI YUSOF
 Pegawai Penilaian Gred W52 
 Ketua Pusat Pembangunan Profesional
 Bsc (Hons) in Estate Management
 Master of Applied Science (Research)
   Penilai Berdaftar, Pengurus Harta Berdaftar
 03-89118604
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                           

  DEVELOPMENT AND EXPERTISE UNIT TRAINING MANAGEMENT UNIT
      Nor Sharlizan                       Maria Mosidi
 Nur Sharlizan binti Mohd Rapi'ain
   Maria binti Mosidi
 Pegawai Penilaian Gred W48    Pegawai Penilaian Gred W44
 Ketua Unit Pembangunan Dan Kepakaran    Ketua Unit Pengurusan Latihan                      
 03-89118682    03-89118683
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Nor Shabani binti Johari
   Farah Binti Mat Nazri 
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W41
   Pengurus Latihan Kanan    Pegawai Latihan
 03-89118681  03-89118687
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Mohd Khairul Anuar bin Ab Rahman    Nurul Ainie Mohamad
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Penilaian (Latihan)
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Penilaian
 03-89118688  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@inspen.gov.my  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Ruzita Bt Abdullah    Nik Mahram Nik Ismail
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Tadbir
 03-89118689  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Khairul Anuar Bin Abdul Rahim    Noor Laizan Noor Azmi
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Tadbir
 03-89118699  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Fardilla Bt Mohd Taib @Mohd Sidek    Azmaliza Idrus
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Tadbir 
 03-89118686  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   YM Raja Attirah Bt Raja Ahmad     Suhartina Jamion 
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir P/O
   Pengurus Latihan   03-89118800
 03-89118685  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 rajaattirah@inspen.gov.my    
       
   Siti Nor Bakyah binti Haroon    Nabil Faidhi Termizi
   Pegawai Penilaian Gred W41    Pembantu Operasi
   Pegawai Latihan    03-89118800
 03-8911 8697    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 sitinorbakyah@inspen.gov.my    
       
   Siti Nordiah Kordi     Nor Haffizah Arffain
   Penolong Pegawai Penilaian Kanan (Latihan)    Pembantu Operasi
 03-89118695    03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
   Yang Redzuan Din    
   Penolong Pegawai Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118692    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Noranizah Abu Bakar     
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Hidayati Sima Ismail
   
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Khairul Nizam Jamal     
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.