header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTER

 PnFadzilah sisi
 FADZILAH BINTI ABD HAMID
 Pegawai Penilaian Gred W52 
 Ketua Pusat Pembangunan Profesional
   Penilai Berdaftar, Pengurus Harta Berdaftar
 03-89118604
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                           

  UNIT PEMBANGUNAN DAN KEPAKARAN                                        UNIT PENGURUSAN LATIHAN
            En Mazli                 Maria Mosidi
 Mazli bin Muhammad Nor
   Maria binti Mosidi
 Pegawai Penilaian Gred W48    Pegawai Penilaian Gred W44
 Ketua Unit Pembangunan Dan Kepakaran    Ketua Unit Pengurusan Latihan                      
 03-89118682    03-89118683
 mazliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Farah binti Mat Nazri
   KOSONG 
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W41
   Pengurus Latihan Kanan    Pegawai Latihan
 03-89118686  03-89118687
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  @inspen.gov.my
       
   Ahmad Rosdi bin Omarudin    Nurul Ainie Mohamad
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Penilaian (Latihan)
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Penilaian
 03-89118688  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@inspen.gov.my  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   KOSONG    Ramlee bin Ismail
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Penilaian (Latihan)
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Penilaian
 03-89118689  03-8911 8800
 @inspen.gov.my  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Khairul Anuar Bin Abdul Rahim    Nor Azizah binti Mustapa
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Tadbir
 03-89118699  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  norazizah@inspen.gov.my
       
   Fardilla Bt Mohd Taib @Mohd Sidek    Noorlelawati Mat Ari
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan Kanan    Pembantu Tadbir
 03-89118681  03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@inspen.gov.my
       
   YM Raja Attirah Bt Raja Ahmad     Azmaliza Idrus
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir (P/O) N19
   Pengurus Latihan   Pembantu Tadbir 
 03-89118685    03-89118800
 rajaattirah@inspen.gov.my    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Aqeela  binti Mohd Pauzi    
   Pegawai Penilaian Gred W41    Suhartina Jamion
   Pegawai Latihan    Pembantu Tadbir P/O
 03-8911 8697     03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Rosita Aman
  Shamsul Faizal Deraman
   Penolong Pegawai Penilaian Kanan (Latihan)    Pembantu Operasi
 03-89118695    03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    sfaizal@inspen.gov.my
     
   Jamaludin Bin Abdul Ghany    Nor Haffizah Arffain
   Penolong Pegawai Penilaian Kanan (Latihan)    Pembantu Operasi
 03-89118692    03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   KOSONG     
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 @inspen.gov.my    
       
   Hidayati Sima Ismail
   
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Khairul Nizam Jamal     
   Pembantu Penilaian Kanan (Latihan)    
 03-89118800    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.