header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

FINANCE UNIT

 Kamilah
 Kamilah Binti Mat Daud
 Penolong Pegawai Tadbir Gred N32
 Ketua Unit Kewangan
 0389118634
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

                                                                                                                                                                                        

        UNIT PEROLEHAN DAN KONTRAK
   Maziyatun binti Mohamad             Samsyra Sapiee
   Penolong Akauntan      Pembantu Tadbir P/O
 03-89118639    Ketua Unit Perolehan dan Kontrak
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Syahidda Ariffin      
   Pembantu Tadbir Kanan (Kew)      Norazlina Abdul Rahman
 03–8911 8800    
 Pembantu Tadbir (Kew)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Abdul Aziz Ibrahim                   
   Penolong Akauntan      KOSONG
 03–8911 8800    Pembantu Tadbir P/O
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       @inspen.gov.my
   Nurul Athikah Wan Din      
   Penolong Akauntan      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
       
   Norizan Ahmad      
   Pembantu Tadbir (Kew)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   Muhammad Fahmi Md Azam      
   Pembantu Tadbir (Kew)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   KOSONG      
   Pembantu Tadbir (P/O)      
 03–8911 8800      

 @inspen.gov.my      
         
   Hadizah Othman      
   Pembantu Tadbir P/O      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   Nabil Faidhi bin Termizi
     
   Pembantu Operasi      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.