header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

FINANCE UNIT

 Kamilah
 Kamilah Binti Mat Daud
 Penolong Pegawai Tadbir Gred N32
 Ketua Unit Kewangan
 0389118634
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

                                                                                                                                                                                        

       

PROCUREMENT AND CONTRACT UNIT

  Nor Farhah Abd Hazir             Norwahida Mohd Azmi             
  Penolong Akauntan      Penolong Akauntan
03-89118639    03-89118800
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Syahidda Ariffin      Norazlina Abdul Rahman
   Pembantu Tadbir Kanan (Kew)      Pembantu Tadbir P/O
 03–8911 8800    
 03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Abdul Aziz Ibrahim      Samsyra Sapiee
   Penolong Akauntan      Pembantu Tadbir P/O
 03–8911 8800    03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Nurul Athikah Wan Din      
   Penolong Akauntan      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
       
   Norizan Ahmad      
   Pembantu Tadbir (Kew)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   Muhammad Fahmi Ma Azam      
   Pembantu Tadbir (Kew)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   KOSONG      
   Pembantu Tadbir (P/O)      
 03–8911 8800      

 @inspen.gov.my      
         
   Hadizah Othman      
   Pembantu Tadbir (P/O)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
         
   Rosimah Surib      
   Pembantu Operasi      
 03–8911 8800      
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.