header EN040719

 

 

Perundingan & Inovasi
 
Unit Perundingan dan Inovasi memberikan khidmat perundingan kepada organisasi / pelanggan dalam dan luar negara dalam bidang harta tanah.
 
Perundingan
 
Khidmat perundingan yang diberikan meliputi pakej latihan, perkhidmatan perundingan di dalam mereka bentuk modul dan kurikulum latihan, mengendalikan kursus mengikut keperluan pelanggan dalam bidang-bidang penilaian, pelaburan harta tanah, IT di dalam harta tanah, loji dan jentera, pembangunan harta tanah, dan pasaran harta. Perkhidmatan perundingan yang diberikan ini dikenakan fi perundingan kepada pelanggan berdasarkan Akta Fi.
 
Perkhidmatan perundingan ini turut melibatkan pengurusan Memorandum Persefahaman (MoU) antara JPPH dengan organisasi luar negara. Ini adalah selaras dengan visi mengantarabangsakan perkhidmatan kepakaran JPPH ke peringkat global.
 
Khidmat kepakaran yang ditawarkan adalah di dalam bidang yang berkaitan dengan penilaian dan pengurusan harta tanah, pendidikan, penyelidikan, program sangkut, latihan teknikal dan lawatan kerja. Unit ini juga telah mengurus penempatan personel, latihan, penyelidikan dan akademik di luar negara.
 
Perkhidmatan perundingan dalam negara yang telah diberikan oleh INSPEN
 
1. Kursus Perundangan & Penilaian Harta Tanah untuk Amanah Raya Berhad (Disember 2013 & Februari, Mac 2014)
2. Seminar Isu Dan Cabaran Dalam Pengambilan Tanah untuk Perbadanan Tanah Adat Melaka (PERTAM) (Oktober 2012)
3. Kursus Pengenalan Dan Pelaksanaan Akta 118, Akta 318 & Akta 663 untuk Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) (Julai 2012)
4. Property Outlook & Introduction to Real Estate Valuation untuk Bank Muamalat (March 2012)
5. Kajian Status Pemilikan Bangunan Pejabat Binaan Khas dan Kompleks Perniagaan untuk Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) (August 2010)
6. Kursus Penilaian Loji dan Jentera untuk SME Bank (Februari 2009)
7. Kursus Perundangan Tanah untuk Jabatan Perancang Bandar & Desa Negeri Selangor (Disember 2005)
8. Bengkel Penggubalan PTK untuk Pihak Berkuasa Tempatan (Julai 2005)
9. Kursus Lanjutan Pembantu Penilaian Untuk Pihak Berkuasa Tempatan (Mei 2005)
 
 
Perkhidmatan perundingan luar negara yang telah diberikan oleh INSPEN
1. Real Estate Collaboration Programmes for Direktorat Jeneral Kekayaan Negara (DJKN / DGSAM), Indonesia, 2014 - 2023.
2. Secondment Officer to The Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM), Saudi Arabia: 2015 - 2020.
3. Real Estate Consultant Programmes in training and developing real estate profession for The Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM), 2014 - 2020.
4. Training Programme: Basic to Real EstateValuation untuk Directorate of Town Planning and Survey Government of Sharjah, United Arab Emirates (17 April -14 Jun 2006)
5. Training Programme: Real Estate Valuation: Principles and Practice untuk Directorate of Town Planning and Survey Government of Sharjah United Arab Emirates ( 15 April – 2 Julai 2006)
Picture8
9

 

Inovasi

Program inovasi di peringkat INSPEN turut diuruskan oleh unit ini melalui pelbagai aktiviti dan medium seperti Pertandingan Inovasi, Sambutan Hari Inovasi dan pengenalan produk baru melalui inovasi jabatan

Please publish modules in offcanvas position.