header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

                                                                                               ACADEMIC CENTER

Pn Sharlizan
 Sr Nur Sharlizan binti Mohd Rapi'ain 
 Pegawai Penilaian Gred W48
 Ketua Pusat Akademik
 0389118603
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                                                   

       UNIT HAL EHWAL PELAJAR
 Ahmad Zaki bin Mat Derakah              Faridah binti Ab. Rahman                                                
 Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W44
 Pensyarah Kanan    Ketua Unit HEP
 0389118611  
 03-89118622
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Muhd Hasnizam Hassan    Nur Athirra binti Mohamad Rozi 
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W41
   Pensyarah Kanan    Pensyarah Akademik
 03-89118710  03-89118627

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Soleha binti Hashim    Suhana binti Talib
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Psikologi S41
   Pensyarah Kanan  03-8911 8800 ext. 1180 
   03-89118690  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
     
   Sr Halimatul Saeidah binti Abdul Ghani    Mohd Hariz Jamil
   Pegawai Penilaian Gred W44
 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH41
   Pensyarah Kanan    Pensyarah
   0389118626    0389118800 ext. 2028
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    mharizThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   Halija binti Maspade    Siti Dahlia binti Deli
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Penilaian Kanan Gred W22
   Pensyarah Kanan    Pembantu Penilaian Kanan (Akademik)
   03-89118708  
 03-89118800
   halija@inspen.gov.my  sitidahlia@inspen.gov.my
       
   Mimi Amira binti Amran
    Muhd Farisan bin Fauzi
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir Gred N19
   Pensyarah Kanan    Pembantu Tadbir P/O
   03-8911 8708
 03-89118800
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  farisan@inspen.gov.my
     
   Aqeela binti Mohd Pauzi    Abdul Rashid Ismail
   Pegawai Penilaian Gred W41    Pembantu Operasi
    03-8911  03-89118800
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@inspen.gov.my
       
   Hazirah bt. Yahaya    
   Juruukur Bangunan Gred J44     
   Pensyarah Kanan    

 03-8911 8623  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Asmahani binti Mohd Napiah    
   Pegawai Penilaian Gred W44    
   Pensyarah Kanan    
   03-89118613    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Marliyana binti Saharan    
   Pegawai Penilaian Gred W41    
   Pensyarah    
   03-89118615    
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Nor Sherina Mustaffa    
   Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH41    
   Pensyarah     
 0389118800 ext. 1135    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Nurul Naziha Akma Mawati    
   Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH41    
   Pensyarah     
 0389118800 ext. 1137    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Mohd Noor Adzim Shaari    
   Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH41    
   Pensyarah     
 0389118800 ext. 1152    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
     
   Noorazam bin Mohd Noor
   
   Penolong Pegawai Penilaian (Akademik)    
 03-89118706    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Siti Nordiah Kordi    
   Penolong Pegawai Penilaian (Akademik)    
 03-89118610    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
   Norsyazana Ahmad
   
   Pembantu Tadbir P/O    
 03-89118800    
 norsyazana@inspen.gov.my    
       
   Nik Mahram binti Nik Ismail    
   Pembantu Tadbir P/O    
 03-89118800    
 nikmahram@inspen.gov.my    
       
   YM Tengku Salwa binti Tengku Mohamad    
   Pembantu Tadbir P/O    
 03-89118800    
 @inspen.gov.my    
       
   Amran Mohd Yusof    
   Pembantu Operasi    
   03-89118800    
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.