header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNIT
 
   Puan Noraini binti Samsuri
   Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22
   Ketua Unit Perkhidmatan dan Sumber Manusia
 0389118800
 @inspen.gov.my
 
   Noor Laizan Noor Azmi
   Pembantu Tadbir P/O
 0389118800
 nlaizan@inspen.gov.my
   
  Mohd Fadzrean bin Mohammad Khadzier
   Pembantu Tadbir P/O
 0389118800
 @inspen.gov.my
   
   Azmi Idris
   Pembantu Operasi
 0389118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.