header EN040719

 

 

Certificate Level Study

Sijil Penilaian Harta Tanah(SPHT)

SPHT adalah program yang pertama seumpamanya yang dijalankan di Malaysia. Kandungan program berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran di tempat kerja.

Semua kurikulum program SPHT telah:

 • Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 • Diiktiraf oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 • Disokong oleh badan profesional harta tanah iaitu Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) dan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Malaysia.
 • Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) untuk syarat lantikan baru bagi Skim Perkhidmatan berkelayakan STPM/Diploma sebagai Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.

 

Tempoh Pengajian :

 • Program ini ditawarkan secara sepenuh masa untuk dua (2) tahun dan ianya termasuk satu (1) semester latihan industri di organisasi-organisasi berkaitan.

 

Kurikulum SPHT : Click For Details

Sijil Pengurusan Harta Tanah (SPGT)

SPGT merupakan program kedua yang dijalankan oleh INSPEN. Program ini bertujuan untuk mengeluarkan graduan bagi mengisi kekurangan tenaga separa professional yang terlatih dalam bidang pengurusan harta tanah sama ada di sektor awam atau sektor swasta. Seperti SPHT, kandungan program ini juga berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran di tempat kerja.

Semua kurikulum program SPGT telah:

 • Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 • Diiktiraf oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 • Disokong oleh badan profesional harta tanah iaitu Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) dan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Malaysia.
 • Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) untuk syarat lantikan baru bagi Skim Perkhidmatan berkelayakan STPM/Diploma sebagai Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.

 

Tempoh Pengajian :

 • Program ini ditawarkan secara sepenuh masa untuk dua (2) tahun dan ianya termasuk satu (1) semester latihan industri di organisasi-organisasi berkaitan.

 

Kurikulum SPGT : Click For Details

Sijil Agensi Harta Tanah (CEA)

Program CEA merupakan laluan untuk melahirkan seorang ejen harta tanah yang berkelayakan serta berpengetahuan dari segi akademik dan mempunyai kepakaran teknikal dalam bidang agensi harta tanah. Fokus utama program ini adalah dari segi aspek teori dan praktikal dalam bidang agensi harta tanah.

Program ini dilaksanakan dalam dua mod iaitu separuh masa dan sepenuh masa. Perbezaan antara dua mod adalah dari segi umur iaitu tiada had umur bagi pelajar CEA separuh masa manakala sepenuh masa untuk pelajar yang berumur 17 hingga 21 tahun.

Program CEA telah :

 • Mendapat akreditasi daripada Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta pada 11 Julai 2011 (setaraf dengan peperiksaan Estate Agent untuk Bahagian I dan II di bawah LPPEHPH)

Tempoh Pengajian :

 • Pengajian program CEA separuh masa ditawarkan selama 17 bulan manakala CEA sepenuh masa akan ditawarkan selama 19 bulan dan ianya termasuk satu (1) penggal perlu menjalani latihan industri di organisasi berkaitan.

Yuran Pengajian CEA bagi mod separuh masa  :

 • Yuran Pendaftaran : RM45.00
 • Yuran Pengajian : RM8,700.00

 

Kurikulum CEA: Click For Details

Graduate Prospect

INSPEN graduates have three (3) choices after graduation:

Working in the public sector;
Working in the private sector;
Opportunities to pursue degree studies at Queensland University Technology, Australia and Western Sydney University, Australia.

Download Brosure

Please publish modules in offcanvas position.