header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

UNIT KEWANGAN

 Kamilah
 Kamilah Binti Mat Daud
 Penolong Pegawai Tadbir Gred N32
 Ketua Unit Kewangan
 0389118634
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

                                                                                                                                                                                        

        UNIT PEROLEHAN DAN KONTRAK
   Maziyatun binti Mohamad             Fareen Azlen binti Abd Rahim 
   Penolong Akauntan      Penolong Akauntan
 03-89118639    Ketua Unit Perolehan dan Kontrak
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       fareen@inspen.gov.my
   Muhammad Fahmi bin Md Azam      
   Pembantu Tadbir (Kew)      Norizan binti Ahmad
 03–8911 8800    
 Pembantu Tadbir (Kew)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       norizan@inspen.gov.my
   Rahayu binti Shamsudin                   
   Pembantu Tadbir (Kew)      Hadziah binti Othman
 03–8911 8800    Pembantu Tadbir P/O
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      03-89118800
       hadziah@inspen.gov.my
   Syahidda binti Ariffin      
   Pembantu Tadbir Kanan (Kew)      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
       
   Norazlina binti Abdul Rahman      
   Pembantu Tadbir (Kew)      
 03–8911 8800      
 norazlina@inspen.gov.my      
         
   Abdul Aziz bin Ibrahim      
   Penolong Akauntan      
 03–8911 8800      
 abdulaziz@inspen.gov.my      
         
   KOSONG      
   Pembantu Tadbir (P/O)      
 03–8911 8800      

 @inspen.gov.my      
         
   Samsyra binti Sapiee      
   Pembantu Tadbir P/O      
 03–8911 8800      
 samsyra@inspen.gov.my      
         
   Nabil Faidhi bin Termizi
     
   Pembantu Operasi      
 03–8911 8800      
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.