Page 1 - Buku Program Latihan INSPEN 2019
P. 1

6 mm


                  Institut Penilaian Negara (INSPEN)
                  Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
                  Kementerian Kewangan Malaysia

                  www.inspen.gov.my Membina Organisasi Berilmu

 Laman Web : http://www.inspen.gov.my
               Program am
 Tel : 03 - 8911 8800 / 03 - 8911 8888
 E-mail : pengarah@inspen.gov.my  Progr    Latihan INSPEN 2019
    Latihan INSPEN 2019


         Membina Organisasi Berilmu


                 2015   2015    2015 CERT NO.: QMS 00940
                         Prog ram L at i han INSPEN 2019       i 6 mm
   1   2   3   4   5   6