Page 9 - Buku Program Latihan INSPEN 2019
P. 9

PRAKATA PENGARAH INSPEN
     Assalamualaikum W.B.T.     Perancangan kursus bagi tahun 2019 telah dibuat dengan teliti iaitu mengambil
     kira keperluan staf JPPH khususnya dan penggiat dalam industri harta tanah
     di Malaysia amnya. Program latihan ini telah dirumus berdasarkan maklumat
     yang diperoleh daripada Analisa Keperluan Latihan (Training Needs Analysis)
     staf di JPPH. Perancangan turut mengambil kira Pelan Operasi Latihan (POL)
     Jabatan, laporan keberkesanan latihan terdahulu serta pandangan daripada Pihak
     Pengurusan JPPH dan Panel Kurikulum di peringkat jabatan. Berdasarkan semua
     proses ini, membuktikan bahawa INSPEN fokus dalam merancang program
     latihan tahun 2019 selaras dengan keperluan JPPH yang semakin mencabar dan
     berdaya saing.


     Adalah menjadi harapan saya semua program dan aktiviti latihan yang dirancang
     akan dapat membantu pihak pengurusan tertinggi dalam melahirkan warga kerja
     yang kompeten dan dinamik. Penyertaan dan sokongan padu khususnya daripada
     semua warga JPPH amat dialu-alukan supaya dapat memberi impak positif dalam
     pembangunan diri, kerjaya, organisasi dan negara untuk kekal sebagai peneraju
     dalam bidang harta tanah.

     Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak
     yang terlibat dalam memberi sumbangan serta sokongan ke atas kejayaan
     program dan aktiviti latihan INSPEN.

     Terima kasih.     Pengarah
     Institut Penilaian Negara
     Disember 2018
                        Prog ram L at i han INSPEN 2019       3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14