Page 1 - Seminar Penyelidikan 2021
P. 1

Seminar Penyelidikan JPPH ke-12 2021/ INSPEN                                     KE-12
        BUKU RINGKASAN EKSEKUTIF
       SEMINAR       PENYELIDIKAN
       JPPH
                              2 SEPTEMBER 2021    Institut Penilaian Negara (INSPEN)
    Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
    Kementerian Kewangan Malaysia,
    Persiaran INSPEN,              i
    43000 Kajang, Selangor, Malaysia
   1   2   3   4   5   6