Page 10 - Buku Program Latihan INSPEN 2019
P. 10

PROFIL KORPORAT INSPEN
    Objektif
    INSPEN ditubuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran modal
    insan JPPH dan industri harta tanah melalui latihan, penyelidikan dan pendidikan
    demi memberi perkhidmatan penilaian dan perkhidmatan harta yang menepati
    masa, berkesan dan boleh dipercayai.
    Visi
    Selaras dengan visi jabatan untuk menjadi organisasi penilaian yang terbaik di
    dunia melalui perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada negara, INSPEN
    berazam menjadi pusat latihan, penyelidikan, pendidikan dan perundingan harta
    tanah yang terunggul dalam industri harta tanah.    Misi
    Untuk merealisasikan visi tersebut, misi INSPEN adalah untuk melengkapkan
    tenaga kerja bagi menghadapi cabaran baru dan menyesuaikan diri dengan
    perubahan dengan menyediakan perkhidmatan penyelidikan yang berwibawa,
    perkhidmatan perundingan, latihan dan pendidikan untuk memenuhi keperluan
    dan permintaan industri harta tanah.    Fungsi
    Perkhidmatan kami:
      » Latihan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
      » Latihan Pengurusan dan Teknologi Maklumat
      » Latihan Profesional dan Pembangunan Eksekutif
      » Penyelidikan Harta Tanah
      » Dana Penyelidikan Harta Tanah
      » Penerbitan Harta Tanah
      » Perundingan dan Pembangunan Produk Harta Tanah
      » Program Pendidikan Tinggi Bidang Harta Tanah
      » Program Penempatan Dalam dan Luar Negara
      » Program Eksport Perkhidmatan Pakar
      » Program Kerjasama Teknikal Malaysia
      » Sebagai pusat sumber rujukan khusus dalam bidang harta tanah
    4   Prog ram L at i han INSPEN 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15