header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

Tahun 2020

 • Kekosongan Ruang Pejabat di dalam Pejabat Binaan Khas Milik Swasta di Lembah Klang – Mohammad Shahrom Nizam Shamsuddin
 • Pertimbangan Betterment dalam Penentuan Pampasan Pengambilan Tanah –Norafifah Suboh
 • Pemilikan Harta Tanah Kediaman bagi Warganegara Asing di Malaysia – Ku Aishirulmaizi Ku Adnan
 • Kajian Profil Pembelian Harta Tanah Perniagaan oleh Bumiputera di Selangor –Muliati Marliana Mustapha

Tahun 2019

 • Pembangunan Model Penilaian Pukal Berkomputer (CAMA) dengan Structural Equation Model (SEM) – Dr. Rohana Abdul Rahman, Fatimah Zulkifli & Nor Azian Abu Samah
 • A Study on Benchmarking of Malaysia Plant, Machinery and Equipment (PME) Valuation with other International Standards and Practices : A Review of Market Approach Framework – Sr Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain
 • Kajian ke atas Keberkesanan Panel Perunding Jabatan (PPJ) dalam Inisiatif Membangunkan Subject Matter Expert (SME) Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) – Sr Dahlia Mudzaffar Ali)
 • Kajian Indikator Kualiti bagi Laporan Pasaran Harta Tahunan – Mashitoh Halim
 • Kadar Penghunian: Kajian ke atas Kebolehwakilan Pengumpulan Data Pejabat Binaan Khas untuk Penerbitan NAPIC (Assessing Data Representativeness) – Wan Nur Izati Wan Muhamad Fokri
 • Faktor Kekangan Pemilik untuk Membayar Caj Penyenggaraan di Rumah Pangsa Kos Rendah – Muhd Hasnizam Hassan
 • Pengambilan Tanah: Implikasi Zon Perlindungan Kereta Api ke atas Tanah Baki – Norafifah Suboh
 • Kajian Kolam Renang dan Kos Penyelenggaraan – Nazatul Najahah Md Sharif

Tahun 2018  

 • Multilevel Marketing In Real Estate Industry? – Sr Haji Nordin Daharom & Dr. Rohana Abdul Rahman
 • Faktor Senibina Terhadap Nilai Bangunan Warisan – Norliza Nordin
 • Assessment of Residents’ Capacity for Housing Transition from the Social Housing Sector – Mashitoh Halim, Nur Hafizah Zahari & Norulelin Huri
 • Quantifying Terrain Factor Using GIS Applications – Sr Dahlia Mudzaffar Ali
 • Kesan Densiti Terhadap Nilai Harta Tanah Kediaman – Fatimah Zulkifli
 • Kajian Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala. Kes Kajian: Bangunan Institut Penilaian Negara (INSPEN) – Sr Siti Rosemawar Mohd Sahi
 • Keadilan Cukai Harta Tanah: Tinjauan ke atas Asas Nilaian Kadaran – Norafifah Suboh
 • Info Lesen Pendudukan Sementara (LPS) – Nooraini Haron
 • Harta Tanah Kediaman Tidak Terjual di Malaysia – Ku Aishirulmaizi Ku Adnan

Tahun 2017 

 • Kajian Keberkesanan dan Impak Penerbitan NAPIC – Mashitoh Halim & Ku Aishirulmaizi Ku Adnan
 • Kecekapan Prestasi Amanah Pelaburan Harta Tanah Islam di Malaysia (I-REIT) – Sr Rahmat Kasim
 • Travelling Cost Method (TCM): Kajian Kes Kawasan Rekreasi Taman Negara Pahang – Dr. Rohana Abdul Rahman
 • Kesan Tempoh Pegangan Terhadap Nilai Harta Tanah di Sarawak – Norliza Nordin
 • The Importance of Industrial Design in Real Estate – Norliza Nordin
 • Penilaian Keberkesanan Latihan Tahap 4: Peringkat Keberhasilan – Norain Abdul Hamid
 • Kesan Pembangunan Pengerang Integrated Complex (PIC) Terhadap Nilai Harta Tanah Sekitar – Norain Abd Hamid
 • Significant and Performance of Real Estate Market in Malaysia – Sr Mohd Haris Yop
 • Kesan Kemudahan Dalam Skim Komuniti Berpagar (Gated Community) Terhadap Nilai Harta Tanah – Fatimah Zulkifli
 • Cagamas dan Peranan Dalam Pasaran Kewangan Harta Tanah – Mokhtar Omar
 • Kes Rayuan : Kajian Terhadap Alasan Pindaan Nilaian – Norafifah Suboh
 • Kajian Terhadap Tanah Tercemar – Nooraini Haron
 • Pangkalan Data Kos Kerja Ubahsuai – Ku Aishirulmaizi Ku Adnan
 
Tahun 2016
 • Relationship of Macro Economic Factors to Residential Property Prices: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia – Sr Lee Tong Bian & Badrud Duja
 • Kesan Pembangunan MRT Kepada Pasaran Kediaman di Sekitar Stesen MRT – Dr. Rohana Abdul Rahman, Nur Hafizah Zahari, Norfadhilah Mat Nor. 2016
 • Green Building Valuation in Malaysia – Mashitoh Halim
 • Penilaian Tanah Mengandungi Mineral Bauksit – Sr Arif Hassan. 2016
 • Kesan Perintah Pembangunan Ke Atas Nilai Tanah – Norain Abd Hamid. 2016
 • Penilaian Harta Tanah Pegangan Pajakan di Sarawak – Norliza Nordin
 • Nisbah Plot Terhadap Nilai Tapak  - Fatimah Zulkifli. 2016
 • Kajian Profil Pemilikan Harta Tanah GEN-Y di Malaysia – Sr Arif Hassan. 2016
 • Keberkesanan Kursus : Penilaian Tahap 4 – Norain Abd Hamid. 2016
 • Faktor Petunjuk Geografi Dalam Penilaian Tanah Pertanian – Norliza Nordin. 2016
 • Polisi Dan Insentif Rumah Mampu Milik – Ku Aishirul Maizi Ku Adnan. 2016 IP
 • Kos Pembangunan Skim Perumahan Berskala Kecil – Azalina Sharif. 2016 IP
Tahun 2015
 • Kajian Keperluan Perkhidmatan oleh PBT di Setiap Negeri – Dr. Rohana Abdul Rahman
 • Caj Pembangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia – Sr Mohd Haris Yop
 • Penilaian Hak Ruang Udara – Sr Arif Hassan
 • Penilaian Pokok Durian – Pn Norain Abd Hamid
 • Penilaian Pokok Karas – Sr Arif Hassan
 • Penilaian Stesen Minyak – Pn Fatimah Zulkifli
 • Sewaan Tapak Kedai di KLIA2 – En Ku Aishirul Maizi Ku Adnan
 • Tinjauan ke Atas Pecah Pisah dan Kacau Ganggu selepas Projek Pengambilan Tanah Disiapkan : Adakah Pampasan Yang Diberikan Mencerminkan Kejatuhan Nilai Pasaran? – Sr Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain
Tahun 2014
 • Faktor Permandangan dan Kesannya Pada Nilai Harta Tanah Strata – Fatimah Zulkifli
 • Kajian Atribut Kejiranan (Neighbourhood): Harta Tanah Komersil Jenis Rumah Kedai – Rohana Abd Rahman et. al
 • Implikasi Kenaikan Harga Rumah Terhadap Kemampuan Pembeli dan Kawalan Kerajaan – Sr Arif Hassan et.al
 • Kajian Kos Binaan Bangunan Menggunakan Kayu di Malaysia – Norain Abd. Hamid
 • Kajian Kos Binaan Bangunan Rumah Ibadat – Mohd Haris Yop et al
 • Kesan Insentif Jualan Rumah di Pasaran Pertama ke atas Pasaran Kedua – Mashitoh Halim
 • Pengurusan Kelab Golf di Malaysia – Faziah Abd Rasid
 • Penilaian Harta Tanah Berimilik Dengan Bebanan Setinggan – Faziah Abd Rasid
 • Penilaian Kenderaan – Said Ja’afar Othman

Tahun 2013

 • Isu Pampasan Kehilangan Pendapatan Dalam Kes Pengambilan Tanah – Norain Abdul Hamid
 • Senario Insentif Rebat Tunai Harga Jualan Rumah di Pasaran Utama – Mashitoh Halim
 • Penilaian Harta Tanah Kerajaan Dengan Bebanan Setinggan – Faziah Abd. Rasid
 • Kajian Prestasi Kehadiran Program Latihan INSPEN Di kalangan Warga Kerja JPPH – Mohd Haris Yop
 • Penilaian Harta Tanah Warisan – Cik Norliza Nordin
 • Kelestarian Ekonomi (Daya Saing) Harta Tanah Kediaman dan Komersial di Cyberjaya – Rohana Abdul Rahman
 • Tanah Wakaf Dari Perspektif Undang-undang Tanah di Semenanjung Malaysia – Azileina Zol
 • Kajian Tentang Caj Perkhidmatan Bagi Bangunan Kediaman Strata & Komersial – Nooraini Haron
 • Polisi Kerajaan Dalam Proses Pembangunan Harta Tanah – Azileina Zol

Tahun 2012

 • Kaedah Penilaian Kontinjen : Kajian Kes Kawasan Rekreasi Gunung Nuang – Rohana Abd. Rahman
 • Penilaian Hakmilik Stratum – Faziah Abd. Rasid
 • Kajian Kaedah Penilaian Ismen – Mohd Haris Yop
 • Isu Penilaian Pecah Pisah, Kesan Mudarat dan Kacau Ganggu Dalam Kes PBT – Norain Abdul Hamid
 • Penentuan Kadar Diskaun Dan Pulangan Dalam Penilaian Ladang Kelapa Sawit – Norliza Nordin
 • Penyenaraian dan Penentuan Kadar Sewaan Fasiliti – Norliza Nordin
 • Informasi Sewa dan Pasaran Tempat Letak Kereta – Nooraini Haron
 • Maklumat Kos Binaan Kampus 2, INSPEN – Noorani Haron
 • Maklumat Penilaian Tapak Kuari – Azileina Zol
 • Penilaian Tanah Dasar Laut Bagi Maksud Pembangunan Resort Atas Air di Semenanjung Malaysia - Azileina Zol
 • Keahlian Kelab Golf Di Malaysia – Mohd Anuar Mokhtar
 • Penilaian Ruang Udara Di Malaysia – Mohd Anuar Mokhtar
 • Pengurusan dan Pengoperasian Stesyen Minyak di Malaysia : Penentuan Hak Bagi Yang Mempunyai Kepentingan (Interested Person) – Said Ja’afar Othman
 • Hakisan Tanah : Aspek Perundangan dan Penilaian – Said Ja’afar Othman

Tahun 2011

 • Assessing the Most Appropriate Valuation Methods for the Valuation of Orang Asli Land - Norliza Nordin
 • Kajian Ke Atas Jawapan Penilai (Rebuttal) Kes Pengambilan Tanah Yang Dirujuk Ke Mahkamah Tinggi - Sharmila Shafie
 • Market Drivers Of Houses Priced Above RM500,000 In Greater Kuala Lumpur And Penang Island - Khuzaimah Abdullah
 • Pasaran Harta Bagi Projek Perumahan Terbengkalai Yang Telah Dipulihkan di Negeri Selangor - Arifah Abdul Malik
 • Pengurusan Dan Penyenggaraan Perumahan Strata Kos Rendah - Said Ja’afar Othman
 • Penilaian Hartanah Industri Burung Walit - Norain Abdul Hamid
 • The Driving Factors Contribute to the Growth Of Budget Hotel In Malaysia - Arif Hassan
 • The Extent of Implementation Of Malaysian Property Management Standard (MPMS) In Managing Purpose Built Office (PBO) In Kuala Lumpur - Arif Hassan
 • Valuation Issues On Purpose Built Office Green Building - Mashitoh Halim
 • Penilaian Konsesi Balak - Azileina Zol
 • Penilaian Pelabuhan - Mohd Anuar Mokhtar
 • Penilaian Tanah Ladang - Norliza Nordin
 • Penilaian Tanah Perkuburan Komersil - Faziah Abd. Rasid
 • Statistik Kuarters Kerajaan - Dzarifa Ahmad
 • Sumbangan Berkanun oleh Pemaju Dalam Pembangunan Harta Tanah - Nooraini Haron

Tahun 2010

 • The Impact of Real Property Gains Tax (RPGT) Exemption in Real Estate Secondary Market  - Khuzaimah Abdullah
 • Kajian Terhadap Keberkesanan Penyampaian Bahan Penerbitan INSPEN di Kalangan Warga Kerja JPPH - Faziah Abd Rasid
 • Kajian Keberkesanan Kursus INSPEN - Arif Hassan
 • Minimising Risks in One Day Stamp Duty Valuation at Valuation and Property Services Department (JPPH) - Mashitoh Halim
 • Pengurusan Bilik Fail di Pejabat Cawangan JPPH - Norliza Nordin
 • Kajian ke atas Premium Hartanah Kediaman Bercirikan Pembangunan Mampan - Norain Abdul Hamid
 • Kajian Ke Atas Sewa Tapak Dan Ruang Papan Iklan Luar (Billboard) - Norliza Nordin
 • Kajian Sewa Tapak Menara Telekomunikasi di Malaysia – Said Ja’afar Othman
 • Pemilikan & Kepentingan Tanah FELDA, FELCRA & RISDA – Azileina Zol
 • Penawaran dan Permintaan Penginapan Hotel – Dzarifa Ahmad
 • Penilaian Padang Golf : Maklumat Terkini dan Pertimbangan Nilaian – Mohd Anuar Mokhtar
 • Perbezaan Penentuan Premium Tanah Berdasarkan Undang-undang Tanah Negeri di Malaysia – Nooraini Haron
 • Valuation of Intellectual Property (IP) in Malaysia – Abdul Rahman Mohd Nasir

Tahun 2009

 • Is It Necessary To Adopt Dual Rate In Valuation Of Leasehold Interest? - Khuzaimah Abdullah
 • A Tracer Study On Graduates Certificate Of Real Estate Valuation National Institute Of Valuation: Early Career Achievement.Norhayati Daud
 • Malaysia Individual Investors’ Investment Composition And Risk ProfileAsmah Mohd Nasir
 • Hot Spots Area for Future of Housing Units in The New Economic Region of Johor and Penang - Asmah Mohd Nasir / Faziah Abd. Rasid / Abdul Rahman Mohd Nasir
 • Perlaksanaan Pengurusan Pengetahuan (K – Management) Di Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta - Faziah Abd. Rasid
 • Penentuan Susutnilai Dalam Penilaian  Loji Dan Jentera - Abdul Rahman Mohd Nasir
 • Pindaan Nilaian Kes Rayuan Di Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta - Mashitoh Halim
 • Individual Foreign Ownership Of Property In Malaysia - Mashitoh Halim

Tahun 2008

 • Best Practices In Processing Stamp Duty Valuation For Valuation And Property Services Department (JPPH) - Mashitoh Halim
 • Valuation  Of Ex-Mining LandFaziah Abd Rasid
 • Kajian Terhadap Hubungkait  Di Antara Harga Dan Sewa Harta Tanah Kediaman Di Lembah KelangNoraishah
 • Kajian Kesan Pengecualian Cukai Keuntungan Harta Tanah Terhadap Pasaran Harta Tanah - Yusdira Yusof
 • Property Education In Malaysia: The Gap Between Industry Expectation And Working Graduates’ Readiness And Capabilities In The Property Industry. - Norhayati Daud
 • Kesan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Ke Atas Sewa Rumah Kediaman Di Wilayah Persekutuan Labuan. -  Khuzaimah Abdullah
 • Pelaburan Asing Dalam Sektor Harta Tanah Perindustrian Di Malaysia. -  Abdul Rahman Mohd Nasir
 • The Effect Of Open Space On Residential Property Values.Zuraidar Husin
 • Key Performance Indicators for R&D Programme in National Institute of Valuation (INSPEN) - Mashitoh Halim

Tahun 2007

 • The prospect of Automated Valuation Model (AVM) for Stamp Duty - Rohana Abdul Rahman
 • A Study on Application of Improved Value and Annual Value in Rating Valuation of Residential Properties in West Malaysia –  Khuzaimah Abdullah
 • The Impact of Land tenure on Property Prices in Selangor - Zuraidar Husin
 • Curriculum Design and Teaching Delivery on Property Education: University, Industry and Students Perspectives - Norhayati Daud
 • Kecekapan Pengurusan Harta Di INSPEN - Nurti Asmaria
 • Perbezaan Amalan Penilaian Penilai Swasta Dalam membuat tuntutan Pampasan Pengambilan tanah Berbanding Nilaian JPPH - Abdul Rahman Mohd Nasir
 • Kesan Pembinaan Transit Rel (LRT) Ke atas Nilaian Pasaran Harta Tanah Kediaman di Wangsa Maju - Faziah Abd Rasid

Tahun 2006

 • Abandoned Housing Projects -  Zuraidar Husin
 • Kesan Harga Minyak Terhadap Ekonomi Negara dan Pasaran Harta Tanah di Malaysia - Nurti Asmaria Asril
 • Kajian Mutu Pembinaan Bangunan Dalam Tempoh Masa Tanggungan Pemaju (Defect Liability Period) -Kamaruddin Yusoff
 • Profiling Unsold Properties - Asmah Mohd Nasir
 • Potensi Tanah Wakaf Untuk Pembangunan : Kajian Di Pulau Pinang - Khuzaimah Abdullah
 • Kajian Item-item Pampasan Pengambilan Tanah : Analisa Perbezaan Pampasan Pentadbir Tanah Daerah Mengikut Negeri - Abdul Rahman Mohd Nasir