header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Abstrak Data Kos

Merupakan abstrak daripada Maklumat Data Kos yang disediakan oleh JKR. Walau bagaimanapun INSPEN menambah beberapa maklumat seperti speksifikasi dan keluasan bangunan. Ia dikeluarkan dua kali setahun dan bertujuan memberi panduan mengenai perubahan kos harga binaan melalui angka tunjuk tender. Edaran adalah untuk cawangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta sahaja. Abstrak Data Kos yang telah diterbitkan adalah :-

 • Jilid 01 (Julai – Disember 1985)
 • Jilid 02 (Januari – Jun 1986)
 • Jilid 03 (Julai – Disember 1986)
 • Jilid 04 (Januari – Jun 1987)
 • Jilid 05 (Januari – Jun 1988)
 • Jilid 06 (Januari – Jun 1989)
 • Jilid 07 (Januari – Jun 1991)
 • Jilid 08 (Julai – Disember 1991)
 • Jilid 09 (Januari – Jun 1992)
 • Jilid 10 (Julai – Disember 1992)
 • Jilid 11 (Januari – Jun 1993)
 • Jilid 12 (Julai – Disember 1993)
 • Jilid 13 (Januari – Jun 1994)
 • Jilid 14 (Julai – Disember 1995)
 • Jilid 15 (Januari – Jun 1996)
 • Jilid 16 (Julai – Disember 1996)
 • Jilid 17 (Januari – Jun 1997)
 • Jilid 18 (Jualai – Disember 1997)
 • Jilid 19 (Januari – Jun 1998)
 • Jilid 20 (Julai – Disember 1998)
 • Jilid 21 (Januari – Jun 1999)
 • Jilid 22 (Julai – Disember 1999)
 • Jilid 23 (Januari – Jun 2000)
 • Jilid 24 (Julai – Disember 2000)
 • Jilid 25 (Januari – Jun 2001)
 • Jilid 26 (Julai – Disember 2001)
 • Jilid 27 (Januari – Jun 2002)
 • Jilid 28 (Julai – Disember 2002)
 • Jilid 29 (Januari – Jun 2003)
 • Jilid 30 (Julai – Disember 2003)
 • Jilid 31 (Januari – Jun 2004)
 • Jilid 32 (Julai – Disember 2004)
 • Jilid 33 (Januari – Jun 2005)
 • Jilid 34 (Julai – Disember 2005)
 • Jilid 35 (Januari – Jun 2006)
 • Jilid 36 (Julai – Disember 2006)
 • Jilid 37 (Januari – Jun 2007)
 • Jilid 38 (Julai – Disember 2007)
 • Jilid 39 (Januari – Jun 2008)
 • Kos semeter persegi kini boleh didapati secara atas talian di laman web JKR. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.