header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Kajian Kos Binaan Bangunan

Edaran Dalaman

Merupakan penerbitan yang diedarkan kepada cawangan-cawangan Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta (JPPH) sahaja. Walau bagaimana pun sekiranya terdapat pihak yang berminat untuk mendapatkan penerbitan ini sebagai simpanan dan rujukan, bolehlah menghubungi Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan INSPEN.

1) Kajian Kos Binaan Bangunan (Edaran Dalaman Sahaja)

Merupakan penerbitan yang menyebarkan maklumat kos binaan bangunan, kos infrastruktur dan penyediaan tapak yang merangkumi kerja tanah kepada semua cawangan sebagai satu sumber rujukan. Kajian Kos Binaan Bangunan yang telah diterbitkan adalah :-

 • Kajian Kos Binaan Bangunan (1997)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (1998)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (1999)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2000)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2001)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2002)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2005)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2006)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2008)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2009/2010)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2011)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2012)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2013)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2014)
 • Kajian Kos Binaan Bangunan (2015)