header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

 

Direktori

Merupakan penerbitan yang menyediakan maklumat terperinci penyelidik dan juga tajuk-tajuk hasil penyelidikan mereka. Ianya memberi manfaat sebagai sumber rujukan kepada para profesional, ahli akademik dan pelajar yang berkaitan industri harta tanah. Nama-nama penyelidik telah disusunatur mengikut susunan abjad untuk memudahkan rujukan. Directory Property Researchers / Directory of Malaysian Real Estate Researchers yang telah diterbitkan adalah seperti berikut :-

Direktori ini adalah PERCUMA