header MY040719   

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

14TH NAPREC (National Real Estate Research Coordinator) CONFERENCE

INSPEN, 4 September 2018 – Persidangan NAPREC ke-14 kelolaan INSPEN telah diadakan pagi tadi bertempat di Dewan Jubli INSPEN.
YBrs. Sr Haji Nordin Daharom, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH telah turut hadir untuk memberikan ucapan aluan kepada para pembentang serta para peserta persidangan.
Seramai 5 orang pembentang telah membentangkan kajian mereka iaitu:
1. Mohd Syahril Said (UUM) – Kajian Ke Atas Tekanan Dan Kawalan Pembangunan Kawasan Penanaman Padi dan Tanah Simpanan Melayu Negeri Kedah. Implikasi ke Atas Pembangunan Perumahan dan Komuniti Petani di Kawasan MADA
2. Noraini Johari (UiTM) – Off Campus Student Housing Preferences. Case Study: Negeri Selangor
3. Assoc. Prof. Dr Srazali Aripin (UIAM) – A Study on The Need for a Comprehensive Guidelines on Design and Planning (Quality & Standard) of Low Cost Housing For Shariah Compliance
4. Dr. Mustafa Omar (UTM) – The Development of Property Management Capability Index (PMCI) for Effective Service Delivery in Stratified Residential Property
5. Dr. Azira Abdul Adzis (UUM) – House Demand and Prices, Driverd of Default and Rejection of Housing Loans in Malaysis: A Micro-Level Perspective
INSPEN, 4 September 2018 – Persidangan NAPREC ke-14 kelolaan INSPEN telah diadakan pagi tadi bertempat di Dewan Jubli INSPEN.
YBrs. Sr Haji Nordin Daharom, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH telah turut hadir untuk memberikan ucapan aluan kepada para pembentang serta para peserta persidangan.
Seramai 5 orang pembentang telah membentangkan kajian mereka iaitu:
1. Mohd Syahril Said (UUM) – Kajian Ke Atas Tekanan Dan Kawalan Pembangunan Kawasan Penanaman Padi dan Tanah Simpanan Melayu Negeri Kedah. Implikasi ke Atas Pembangunan Perumahan dan Komuniti Petani di Kawasan MADA
2. Noraini Johari (UiTM) – Off Campus Student Housing Preferences. Case Study: Negeri Selangor
3. Assoc. Prof. Dr Srazali Aripin (UIAM) – A Study on The Need for a Comprehensive Guidelines on Design and Planning (Quality & Standard) of Low Cost Housing For Shariah Compliance
4. Dr. Mustafa Omar (UTM) – The Development of Property Management Capability Index (PMCI) for Effective Service Delivery in Stratified Residential Property
5. Dr. Azira Abdul Adzis (UUM) – House Demand and Prices, Driver of Default and Rejection of Housing Loans in Malaysis: A Micro-Level Perspective
Untuk makluman, INSPEN melalui Unit NAPREC (National Real Estate Research Coordinator) telah diberi tanggungjawab untuk mengurus, memantau dan mengagihkan dana penyelidikan dari Kerajaan Malaysia kepada para penyelidik yang menjalankan penyelidikan dalam bidang berkaitan harta tanah.
Berikut adalah antara fungsi-fungsi NAPREC:
# Menyediakan bidang penyelidikan tanah mengikut pengelasan Malaysian Research and Development Classification System.
# Menyelaras dan memproses urusan permohonan cadangan penyelidikan dan pengagihan dana khas penyelidikan kepada penyelidik melalui organisasi dan institusi masing-masing.
# Memantau progress projek penyelidikan dan memantau kewangan yang diagihkan.
# Menganjur NAPREC Conference bagi menyebarkan hasil penyelidikan kepada stakeholders dan key players dalam bidang industri harta tanah.
# Membuat promosi tentang peruntukan dana yang disediakan dan mengenalpasti isu utama yang perlu dibuat penyelidikan.