header EN031019 

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Seminar Penyelidikan JPPH ke-12 dan Kolokium Disertasi Pasca Siswazah Ke – 4 Tahun 2021

2 September 2021

Seminar Penyelidikan JPPH Ke – 12 dan Kolokium Disertasi Pasca Siswazah Ke – 4 Tahun 2021 telah dianjurkan pada 2 September 2021 secara dalam talian. Majlis perasmian telah disempurnkan oleh Yang Berbahagia Dato’ Sr A’zmi bin Abdul Latif, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta, JPPH. Manakala ucapan aluan telah disampaikan oleh Yang Berusaha Sr Haji Mohd Nazri bin Ahmad Zahari, Pengarah INSPEN.

Di dalam seminar Penyelidikan kali ini seramai 6 orang pembentang telah membentangkan kertas penyelidikan mereka Manakala di dalam sidang kolokium Disertasi Pasca Siswazah pula terdapat 5 tajuk disertasi yang telah dibentangkan.