Menu
PROFIL INSPEN:: KHIDMAT INSPEN:: ONLINE INSPEN:: PEKELILING:: HUBUNGI INSPEN:: PAUTAN WEB::
Portal Staf

Portal Pelajar

PEPERIKSAAN
 Objektif Umum 

Mentadbir dan mengelola peperiksaan perkhidmatan subjek jabatan secara profesional agar integriti dan kesahihan peperiksaan perkhidmatan jabatan terjamin.

 Fungsi
 1. Mengelola dengan teratur peperiksaan-peperiksaan jabatan untuk kakitangan JPPH, Penguasa Tempatan dan Badan Berkanun untuk pengesahan dalam jawatan dan kenaikan pangkat.
 2. Memastikan peperiksaan jabatan dapat dijalankan mengikut jadual pada tahun semasa dengan licin dan sempurna.
 3. Membuat pengumuman mengenai tarikh peperiksaan anjuran jabatan-jabatan lain.
 4. Mengurus perlantikan ahli panel subjek jabatan, penggubal dan pemeriksa.
 5. Menyelaras soalan peperiksaan dan menyenggara bank soalan.
 Antara maklumat yang perlu diketahui adalah :
       Permohonan Secara Manual Kepentingan Menduduki Peperiksaan

Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan adalah penting untuk:
 • Disahkan dalam jawatan
 • Dinaikkan pangkat secara lantikan (KPSL) ke skim perkhidmatan yang lebih tinggi.
 Peperiksaan yang disyaratkan 

Secara amnya, Peperiksaan Jabatan yang disyaratkan kepada staf Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta adalah seperti berikut:

JAWATANPEPERIKSAAN YANG DISYARATKANBILANGAN KERTAS
Penolong Pegawai PenilaianPeperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Penilaian untuk disahkan dalam jawatan4
Pembantu PenilaianPeperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penilaian untuk disahkan dalam jawatan3
Pembantu PenilaianPeperiksaan Khas Untuk Kenaikan Pangkat Secara lantikan Ke Jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W275
Pelukis PelanPeperiksaan Perkhidmatan Pelukis Pelan untuk disahkan dalam jawatan.3

 

 Persediaan Menduduki Peperiksaan

Semua calon perlu mendapatkan perkara-perkara berikut daripada Ketua Pejabat masing-masing atau daripada Urusetia Peperiksaan Jabatan:
 • Sukatan Peperiksaan
  -- Untuk Maklumat Lanjut sila hubungi:

  Pengarah Inspen
  Tel: 03-89259377
  Email: pengarah@inspen.gov.my

 • Takwim Peperiksaan
 • Borang Permohonan
 1.0   Cara Memohon 

a)   Tarikh tutup permohonan adalah dua (2) bulan sebelum tarikh hari pertama peperiksaan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup atau tidak lengkap akan ditolak.

b)   Calon yang sedang menunggu keputusan peperiksaan dinasihatkan untuk memohon menduduki peperiksaan walaupun keputusan belum diumumkan.

c)   Permohonan hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan. Borang permohonan secara manual boleh diperolehi daripada Ketua Jabatan Masing-masing, Unit Peperiksaan, Institut Penilaian Negara (INSPEN) dan laman web www.inspen.gov.my. Borang yang disalin boleh digunakan.

d)   Permohonan secara online digalakkan melalui laman web www.inspen.gov.my

e)   Permohonan yang lengkap dengan sokongan atau pengesahan Ketua Jabatan boleh dihantar kepada :

Unit Peperiksaan 
Institut Penilaian Negara
Jabatan Penilaian &  Perkhidmatan Harta
No. 5, Persiaran Institusi Bangi
43000 KAJANG

f)   Calon yang mendapat pengecualian subjek daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) hendaklah menyertakan salinan surat tersebut bersama pemohon sebagai bukti.

g)   Bagi peperiksaan yang tidak dinyatakan di dalam Jadual Peperiksaan tetapi perlu diambil mengikut Skim Perkhidmatan, calon hendaklah mengemukakan permohonan awal untuk tindakan Unit Peperiksaan. Tarikh peperiksaan akan ditetapkan kemudian.

h)   Calon yang tidak memohon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.
 
 2.0   Sukatan Peperiksaan

Sukatan Peperiksaan boleh diperolehi daripada Ketua Jabatan masing-masing, Unit Peperiksaan, Institut Penilaian Negara (INSPEN) dan Laman web www.inspen.gov.my

 3.0   Bagi Calon Daripada Penguasan Tempatan Dan Badan Berkanun

a)
   Akan dikenakan bayaran mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2004

b) Sebarang pembatalan daripada menghadiri peperiksaan hendaklah dimaklumkan kepada Unit Peperiksaan melalui:

No. Tel   :   03-89259377 samb. 7013
atau
No. Faks :   03-89258100

sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh peperiksaan disusuli surat pembatalan. Jika tidak, bayaran peperiksaan  tetap akan dikenakan.


 Nasihat AM kepada calon
 • Dokumen Yang Perlu Di Bawa Pada Hari Peperiksaan
 • Kedatangan
 • Pakaian
 • Perkara Yang Dilarang Dibawa Masuk Ke Dewan
 • Peraturan Dalam Peperiksaan


 Dokumen Yang Perlu Dibawa Pada Hari Peperiksaan

Calon-calon hendaklah membawa bersama mereka dokumen-dokumen berikut:
 • Slip Arahan kepada calon yang mengandungi angka giliran, pusat peperiksaan, dan subjek yang diduduki.
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri lain yang sah.
 • Alat bagi keperluan peperiksaan seperti pen, pensil, pemadam dan sebagainya.
 Kedatangan

Calon hendaklah berada di dalam Dewan Peperiksaan lebih awal daripada waktu peperiksaan dimulakan untuk:
 • Mendaftar Kedatangan.
 • Mendapatkan penjelasan terakhir mengenai peraturan peperiksaan/tatatertib di Dewan Peperiksaan.
 • Calon yang datang lewat melebihi 30 minit selepas peperiksaan bermula tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan.
 • Ketua Pengawas atas budibicaranya boleh membenarkan calon di atas menduduki peperiksaan sekiranya alasan yang dikemukakan itu munasabah dan dapat diterima. Walaubagaimanapun, masa tambahan atas kelewatan yang berlaku adalah terpulang atas budibicara Ketua Pengawas.
 Pakaian

Calon diwajibkan sentiasa berpakaian kemas sebagaimana menjalankan tugas harian rasmi di pejabat. Ini bermakna calon tidak dibenarkan memakai selipar, baju T dan seluar pendek.

Calon wanita tidak dibenarkan memakai purdah dan pakaian yang menjolok mata. Ketua Pengawas, boleh menyingkirkan calon sekiranya mereka melanggar peraturan ini.

 Perkara Yang Dilarang Dibawa Masuk Ke Dewan Peperiksaan 

Sukatan peperiksaan atau panduan kepada calon telah menjelaskan perkara-perkara yang boleh atau tidak boleh di bawa masuk ke Dewan Peperiksaan.

Buku atau perkara yang dibenarkan tidak boleh mengandungi apa-apa tanda, isyarat, tulisan ataupun nota yang boleh digunakan bagi membantu calon menjawab soalan.

Calon yang melanggar peraturan ini boleh disingkirkan oleh Ketua Pengawas dari Dewan Peperiksaan.

 Peraturan Dalam Peperiksaan
 • Calon hendaklah menyimpan barang yang dilarang dibawa masuk ke Dewan Peperiksaan di tempat khas yang disediakan.
 • Calon hendaklah mempamerkan Kad Pengenalan atau kad pengenalan diri lain dengan cara meletakkannya di sudut sebelah kanan meja masing-masing.
 • Semasa peperiksaan sedang bersidang, suasana di dalam Dewan Peperiksaan mestilah di dalam keadaan aman dan senyap. Setiap calon hendaklah berkelakuan baik dan ditegah sama sekali daripada menganggu calon lain secara bercakap ataupun membuat bising.
 • Jika memerlukan sebarang penjelasan atau hendak keluar dari dewan, calon hendaklah mengangkat tangan dan menyampaikan hasrat mereka kepada pengawas yang bertugas. Calon hanya boleh keluar setelah mendapat kebenaran daripada Pengawas.
 • Calon dinasihatkan tidak menulis selain daripada perkara yang ditanya oleh soalan. Perkara yang dianggap sensitif ataupun perkara yang berkaitan dengan Akta Hasutan adalah dilarang ditulis di dalam kertas jawapan mereka. Calon juga ditegah sama sekali menggunakan tempat peperiksaan sebagai tempat meluah perasaan dan mengkritik dasar kerajaan.
 • Calon tidak dibenarkan merokok di dalam Dewan Peperiksaan.
 • Calon hanya dibenarkan meninggalkan Dewan Peperiksaan selepas ½ jam peperiksaan bersidang. Calon tidak dibenarkan meninggalkan Dewan Peperiksaan dalam masa 15 minit sebelum tamat peperiksaan.
 • Sebelum meninggalkan Dewan Peperiksaan, calon dikehendaki menyerahkan kertas jawapan mereka kepada Pengawas.
 • Calon ditegah sama sekali daripada berhubung dengan Ketua Pengawas/Pengawas dengan tujuan selain daripada perkara yang berkaitan dengan peperiksaan sama ada di luar Dewan atau selepas tamat peperiksaan.
 • Calon tidak dibenarkan meniru di antara satu dengan yang lain. 
 Pengecualian Peperiksaan 

Calon yang mendapat pengecualian subjek daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) hendaklah mengemukakan salinan surat tersebut kepada Urus Setia Peperiksaan sebagai bukti.
 
 Peperiksaan Yang Tidak Dinyatakan Di Dalam Jadual 

Bagi peperiksaan yang tidak dinyatakan di dalam jadual tetapi perlu diduduki mengikut syarat di dalam skim perkhidmatan, calon boleh mengemukakan permohonan awal untuk tindakan Urus Setia peperiksaan. Tarikh peperiksaan akan ditetapkan kemudian. 
 Calon Daripada Penguasa Tempatan dan Badan Berkanun (CALON TUMPANG) 

Calon daripada Penguasa Tempatan dan Badan Berkanun akan dikenakan bayaran mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil 7 Tahun 2004.

Sebarang pembatalan daripada menghadiri peperiksaan hendaklah dimaklumkan kepada Urus Setia Peperiksaan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh peperiksaan disusuli surat pembatalan. Jika tidak, bayaran peperiksaan  tetap akan dikenakan.
 Pertanyaan

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia peperiksaan jabatan melalui:

Pengarah Inspen
Tel: 03-89259377
Email: pengarah@inspen.gov.my
Fax : 03-89258100
Terkini

Buku-Buku Terbaru Di INSPEN(Julai/2009)

 • Sila klik Senarai Buku
 • Bengkel Pengumpulan dan Pemasukan data NAPIC (Zon Utara) 3-6 Ogos 2009(4 hari)

 • Sila klik brosur
 • Kursus Asas Penilaian Bagi Pembantu Penilaian Gred W17 Modul 2: Pengenalan Kepada Kaedah Penilaian dan Pengumpulam Data : 31 Julai - 5 Ogos 2009 ( 4 hari)

 • Sila klik brosur
 • Kursus CPD ( CHALLENGES IN PROPERTY MANAGEMENT )yang dianjurkan oleh Penilaisama dengan kerjsama KESUPEN pada : 28 Julai 2009 (1 hari)

 • Sila klik brosur
 • Kursus Asimilasi INSPEN 20-23 Julai 2009 ( 4 hari) dipinda kepada 16- 19 November 2009

 • Sila klik brosur
 • Kursus Analisis Kualitatif : 20 -23 Julai 09 (4 hari) dipinda kepada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian

 • Sila klik brosur
 • Kursus CPD :Akta Bangunan dan Harta Bersama ( Penyenggaraaan dan Pengurusan ) 2009 (Akta 663) 3 - 4 ogos 09 ( 2 hari ) dipinda kepada 7 - 8/12/2009)

 • Sila klik brosur
 • eGroupware INSPEN

  Carian Google

     


  Tender/Sebutharga
  Iklan Sebutharga SH/09/2009

  Log Masuk
  ID Pengguna

  Kata Laluan  Terlupa Kata Laluan?
  Dapatkan kata laluan baru di sini.
  Perpustakaan Online
  Taylor & Francis
  Journal Real Estate Research
  LawNet
  Collection Consist Of Cases

  MyLib
  NSTP e-media
  Resolusi paparan 1024x768
  Hak Cipta Terpelihara © 2006 - 2008 Institut Penilaian Negara