Perkhidmatan > Kalendar Kursus > Jun 2009

Kalendar Kursus

 
 

|| Januari || Februari || Mac || April || Mei || Jun ||
||
Julai || Ogos || September || Oktober || November || Disember ||
|| Kalendar Program Latihan 2009 || Borang Permohonan Kursus ||

Jun
Bil Nama Program Latihan Tarikh Kumpulan Sasaran Pusat/Pengurus Program Latihan
1 GIS Customised Application Siri 3

1 – 2 Jun ‘09

(2 hari)

 • Tawaran Terus

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat /Nor Rafidah Bte Abdullah

2 Kursus Asas Penilaian Loji, Jentera dan Peralatan

1 – 4 Jun ‘09

(4 hari)

 • Pegawai Gred W26, W27 (keutamaan melebihi 5 tahun pengalaman), W41 dan ke atas, di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Pegawai Penilaian di Jabatan / Agensi Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta /Mohd Yunus bin Lokman

3 Kursus Penilaian Harta Tanah Khas

1 – 4 Jun ‘09

(4 hari)
 • Pembantu Penilaian yang berkhidmat melebihi 10 tahun di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Pembantu Penilaian di Jabatan / Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta /Ad'nan bin Mohd Nordin

4 Kursus Asas Kaunseling (Modul 1)

1 – 4 Jun ‘09

(4 hari)
 • Pegawai Gred 17 – 36 dan pegawai lain (rakan sebaya) yang dicadangkan oleh Ketua Cawangan di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Pegawai yang telah dilantik sebagai kaunselor di cawangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat /Shamsiah binti Ismail

5 Kursus Percukaian dan Pengenaan Premium Harta Tanah

8 – 11 Jun ‘09

(4 hari)
 • Pembantu Penilaian di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (keutamaan kepada yang berkhidmat 5 hingga 10 tahun)
 • Pembantu Penilaian di Jabatan / Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta /Sharmila Shafie

6 Kursus Pembangunan Sahsiah Dalam Organisasi 8 – 11 Jun ‘09
(4 hari)
Pegawai Gred 1-17 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Keutamaan kepada Gred 1-4

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat / Azalina binti Sharif

7

Kursus Induksi Modul Umum Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Gred 41 Serta Kumpulan Sokongan 1 Gred 27

9 – 25 Jun ‘09

(13 hari)

Tawaran terus kepada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41, Pegawai Kumpulan Sokongan 1 Gred 27 dan yang setaraf dengannya yang belum disahkan dalam jawatan

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat /Mohd Zamri bin Awang

8 Kursus Perkhidmatan Kaunter dan Pelanggan Berkualiti 15 – 18 Jun ‘09
(4 hari)
Pegawai Kumpulan Sokongan Gred 1 – 17 atau pegawai yang dikenalpasti oleh ketua pejabat di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat / Shamsiah binti Ismail

9 Kursus Persediaan Persaraan 15 – 18 Jun ‘09
(4 hari)
 • Pegawai berumur 45 tahun dan ke atas di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang akan bersara
 • Pegawai berumur 45 tahun dan ke atas di Jabatan/ Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun yang akan bersara

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat / Nor Rafidah Abdullah

10 Bengkel Budaya Kerja Kelas Pertama (BKKP) 15 - 18 Jun ‘09
(4 hari)
Pengarah Bahagian, Pengarah Sektor, Timbalan Pengarah, Pengarah Penilaian Negeri dan Penilai Daerah di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Pembangunan Profesional dan Eksekutif / Mohd Yunus bin Lokman

11 Kursus Induksi Modul Khusus Kumpulan I (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) Gred 41 serta Kumpulan Sokongan Gred 27-29 26 - 30 Jun ‘09
(5 hari)
Tawaran terus kepada pegawai gred 27 hingga 41 yang baru dilantik di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta / Yusdira binti Yusof

12 Kursus Asas Pengurusan Perpustakaan 22 – 24 Jun ‘09
(3 hari)
Tawaran terus kepada pegawai yang menjalankan kerja-kerja perpustakaan di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat / Shamsiah binti Ismail

13 Kursus Protokol dan Etiket Sosial (Siri 1) 22 – 25 Jun ‘09
(4 hari)
 • Pegawai Gred 27 dan ke atas serta pegawai lain yang terlibat dalam pengendalian majlis rasmi di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Pegawai Gred 27 dan ke atas di Jabatan/ Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun

 

Pusat Pengurusan dan Teknologi Maklumat / Azalina binti Sharif

14 Kursus Induksi Modul Khusus Kumpulan I (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) Gred 41 serta Kumpulan Sokongan Gred 27 - 29 26 – 30 Jun ‘09
(5 hari)
Tawaran terus kepada pegawai gred 27 hingga 41 yang baharu dilantik dan yang belum disahkan dalam di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta / Yusdira binti Yusof

15 Kursus Asas Binaan Bangunan 29  Jun – 2 Julai ‘09
(4 hari)
 • Pembantu Penilaian Gred W17 yang berkhidmat kurang 5 tahun di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Pembantu Penilaian di Jabatan / Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun

Pusat Penilaian dan Perkhidmatan Harta / Ad’nan bin Mohd Nordin

 

Hak Cipta Terpelihara © 1985 - 2007. Institut Penilaian Negara ™.
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta,
Kementerian Kewangan Malaysia.