inspen 1

Laman Web Rasmi

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, JPPH 1st Class

PEJABAT PENGARAH INSPEN

  Mohd Nazri duduk

 YBRS. SR. HAJI MOHD NAZRI AHMAD ZAHARI
 Pengarah INSPEN Gred JUSA (C)
 Diploma Lanjutan Pengurusan Harta Tanah
 Penilai Berdaftar, Pengurus Harta Berdaftar
 03-8911 8900
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   MARIATI FARIZA ABDULLAH
   Setiausaha Pejabat 
 03-8911 8641

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.