inspen 1

Laman Web Rasmi

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, JPPH 1st Class

PEJABAT KETUA PEMBANGUNAN, PENYELIDIKAN DAN KEPAKARAN

Rosliza Ramli direktori
 Sr ROSLIZA BINTI RAMLI
 Ketua Pembangunan Penyelidikan dan Kepakaran Gred W54
 Sarjana Pentadbiran Perniagaan - MBA  
 Penilai Berdaftar, Pengurus Harta Berdaftar
 03-89118601
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   KHAIRUL AMRI BIN ABDUL RASHID 
   Setiausaha Pejabat
 03-89118642
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.